Uzroci nižih prinosa pšenice

Najznačajnijoj ozimoj žitarici na području Vojvodine neki proizvođači nažalost i dalje ne posvećuju dovoljno pažnje u procesu proizvodnje zbog čega su nam prosečni prinosi znatno niži u poređenju sa većinom evropskih zemalja. Problem nižih prinosa u većini slučajeva je nekontrolisana primena mineralnih hraniva pre svega azotnih (manja ili veća od potreba), kao i neadekvatna priprema zemljišta pre početka setve ove žitarice.

Na parcelama na kojima nakon pripreme zemljišta u površinskom sloju imamo velike količine nedovoljno usitnjenih biljnih ostataka i veći procenat grudvi prečnika preko 3 cm značajno se umanjuje kvalitet setve. Setvom pšenice u ovakvim uslovima nije moguće ostvariti adekvatan broj biljaka po jedinici površine (dobijamo manji ili veći od optimalnog, kao i nepravilan raspored), a to nam ne može obezbediti dobre preduslove za postizanje vrhunskih prinosa u procesu proizvodnje.

Upravo zato određeni broj proizvođača pšenicu smatra nerentabilnom biljnom vrstom.