Vaši na pšenici

Lisne vaši na strnim žitima

Strna žita naseljava veliki broj lisnih vašiju. Ekonomski najznačajnije su Macrosiphum avenae., Schizophus graminum, Rungsia kurdjumovi i dr.

Macrosiphum avenae – velika žitna vaš

Beskrilne ženke koje se nalaze na klasu su žuto zelene, ružičaste ili crvenkaste boje, dužine od 2-3 mm. U našoj zemlji spada u najbrojniju vrstu vašiju na strnim žitima. Celokupan razvoj vaši odvija se na biljkama familije trava. Prve krilate ženke javljaju se početkom aprila. U vreme žetve prelaze na trave da bi u jesen prešle na ozima strna žita.

Schizaphis graminum – zelena žitna vaš

Spada u najdominantniju vrstu vašiju na našim žitima. Svetlo zelene je boje sa izduženim telom dužine oko 1,5 mm. Celokupan razvoj se odvija na žitima i nema prelazne domaćine. Prezimljava na ozimim žitima u stadijumu jajeta. Jedinke osnivačica se javljaju krajem marta i početkom aprila. Širenje vrste obavljaju krilate jedinke. Za razvoj vašiju pogoduje visoka relativna vlažnost vazduha sa višim temperaturama. Od značaja za masovniju pojavu su i velike površine pod žitima kao i prekomerna upotreba azotnih đubriva. Najznačajnije štete pričinjavaju kada se poklopi masovni napad štetočine u vreme cvetanja i formiranja zrna. U tom periodu hemijska zaštita je potrebna i daje dobre rezultate. Lisne vaši prvenstveno naseljavaju krajeve parcela pa je u nekim godinama dovoljno tretirati samo te delove. Važno je napomenuti da su lisne vaši vektori virusa.  Neophodno je u početnim fazama razvoja strnih žita, u jesen posle nicanja i rano u proleće, kada su žita najosetljivija na viruse, pregledati useve i uraditi hemijsku zaštitu ako je potrebno.

Ovog proleća na strnim žitima u Vojvodini lisne vaši su se pojavile masovnije nego obično, što je doprinelo brojnim pozivima proizvođača koji imaju dilemu da li tretirati useve ili ne. Ova dilema je nastala zbog različitih preporuka stručnjaka za zaštitu bilja i ostalih lica, od onih da je tretiranje obavezno pa do preporuke da netreba  hemijski suzbijati vaši.

Da bi se ova dilemma razjasnila neophodno je da proizvođači ili stručno lice koje daje savet zna u kojoj fenofazi se nalazi pšenica, ili drugo žito na kojem su uočene vaši. Mora se znati i brojnost jedinki vaši na klasu, pa tek onda se može dati pravi savet.

Hemijski tretman je potreban kada je žito u fazi  cvetanja, u vreme formiranja zrna, u fazi mlečnog zrenja i u prvim fazama voštanog zrenja. Broj jedinki vašiju po klasu mora prelaziti 30 u vreme voštanog zrenja. U kasnijim fazama žita broj jedinki po klasu može prelaziti i 60 da bi se preporučila hemijska zaštita. Po nemačkoj literature kada na klasu ima 70 jedinki , u naj osetljivijim fazama razvoja žita, one naprave štetu od 15 % smanjenja prinosa.

Na parcelama na kojima ima vašiju vidljive, su larve bubamara u velikom broju, što može u značajnoj meri smanjiti populaciju štetočine.

Trenutno na području koje pokriva PSS Vrbas, opštine Vrbas, Kula, Srbobran i Bečej, strna žita su u fazi kada nije neophodno hemijski tretirati vaši. Proizvođači koji su tretirali lemu, i oni koji su u vreme cvetanja, kada su tretirali bolesti klasa, dodavali insekticid netreba ponovo da rade hemijski tretman insekticidima.

 

Savetodavac Katarina Radonić

PSS Vrbas