Victoria Logistic AgroPort centar u Bačkoj Palanci

Zaokružen paket usluga i proizvoda za partnere kompanije Victoria Logistic  proširen je NOVOM USLUGOM skladištenja, pakovanja i lučkih usluga za  merkantilnu robu i veštačko đubrivo, na jednom mestu, u Bačkoj Palanci. 

Victoria Logistic AgroPort Centar osmišljen je da unapredi poslovanje svojih partnera, ali i svih onih kojima su prioriteti u poslovanju - kvalitet, sigurnost, efikasnost i brzina.

Kada je u pitanju merkantilna roba, Victoria Logistic AgroPort Centar u Bačkoj Palanci raspolaže skladišnim kapacitetima od 55 hiljada tona.

Skladištenje zrna u silosu od 25 hiljada tona obezbeđuje kapacitet dnevnog prijema 1.500t po danu, uslugu dorade kvaliteta zrna u vidu čišćenja, sušenja, fumigacije i razdvajanje zrna po kvalitetu, obezbeđenje kvantitativne i kvalitativne sigurnosti zrna, praćenje temperature zrna 24/7, dnevni kapacitet sušenja 600 do 700 tona, dnevni  kapacitet otpreme 2.000 tona, uzorkovanje automatskom vakum sondom, i konačno, jednu od najvažnijih prednosti – 5 km udaljenost od Luke Bačka Palanka.

Podno skladište u Luci Bačka Palanka kapaciteta od 30 hiljada tona, dnevnog kapaciteta prijema od 2 do 3 hiljade tona pruža sigurnost zrna u svakom pogledu, praćenje temperature 24/7, mogućnost provere svih uzoraka u SP Laboratoriji, dnevni kapacitet otpreme 2 hiljade tona, istovremeni prijem zrna iz dva plovila, istovremeni ukrcaj dva plovila, automatsko punjenje  skladišta transportnim trakama, dve kolske vage.

Kada je u pitanju uslužno pakovanje veštačkog đubriva, Victoria Logistic AgroPort Centar u Bačkoj Palanci pre svega obezbeđuje neophodnu infrastrukturu za skladištenje istog, i to: skladištenje veštačkog đubriva kapaciteta 50 hiljada tona za rinfuznu robu, 30 hiljada tona za gotov paletizovan proizvod na otvorenim pistama i 5 hiljada tona za gotov paletizovan proizvod u zatvorenom prostoru, ali i iskrcaj dva plovila istovremeno sa kapacitetom dnevnog istovara od 3 hiljade tona kao i nabavku kompletne ambalaže potrebne za pakovanje.

Sa dnevnim kapacitetom od 450 tona, pakovanje veštačkog đubriva moguće je realizovati u PE vreće od 1 do 50 kilograma, i u BIG BAG vreće, nakon čega  vam nudimo otpremu veštačkog đubriva dnevnog kapaciteta 2 hiljade tona.

Svi zainteresovani mogu koristiti uslugu dodatne kontrole kvaliteta veštačkog đubriva koju obezbeđuje članica naše Grupe, SP Laboratorija. Končano, pružamo vam i organizovan transport do krajnje adrese.

Novi  Victoria Logistic AgroPort Centar u Bačkoj Palanci nudi Vam sistem rada po principu ključ u ruke. Mi znamo da je vreme novac – zato vam u najkraćem roku, na  jednom mestu, nudimo najkvalitetnije usluge uz nadzor svih procesa od strane kvalifikovanih radnika i vrhunskih profesionalaca.