Vreme je za setvu pšenice

Optimalni rok za setvu pšenice je počeo i trajaće do 25. oktobra.

Za setvu OBAVEZNO koristiti deklarisano seme.

Potrebno je napomenuti da se obračun neophodne količine semena - utvrđivanja setvene norme, treba izvršiti na osnovu formule, a ne na osnovu iskustva. Za obračun su neophodne informacije: broj biljaka po jednici površine (zavisi od sorte), masa hiljadu zrna, klijavost i čistoća semena. Količina semena zavisiće od nivoa agrotehnike i roka setve.

Formula za izračunavanje upotrebne vrednosti i količine semena:

    

Uv % = Kl % x Č %     (Uv – upotrebna vrednost ; Kl – klijavost ; Č – čistoća)

                    100

Ks = broj klijavih zrna na m2 x masa 1000 zrna  (Ks – količina semena kg/ha)

                           upotrebna vrednost

  • Setva je kvalitetna ako je 80% semena posejano na dubinu od 4-5 cm.
  • Kada su uslovi suvlji, treba sejati na nešto veću dubinu (oko 5-5,5 cm).
  • Prilikom setve, u zavisnosti od tipa sejalice i traktora koji je agregatiran, brzina kretanja treba da bude od 7 do 9 km/h.
  • Nakon setve, u zavisnosti od uslova pripreme i stanja zemljišta, može se izvršiti valjanje glatkim valjcima.
  • Valjanje je potrebno izvršiti ukoliko je zemljište nakon setve i dalje rastresito, kao i u sušnim uslovima.
  • Ukoliko je nakon setve zemljište vlažno i ukoliko može doći do lepljenja zemljišta za površinu valjka, ovu agrotehničku meru ne treba izvoditi.

Podsećamo Vas da kompanija Victoria Logistic u ponudi ima sledeće sorte NS semena:

  • Zvezdana
  • Simonida
  • NS 40S
  • Avangarda

Semena se nalaze u Srbobranu i postoji mogućnost prevoza (frankiranja) do kupca.

Za sve dodatne informacije pored komercijalnih menadžera i predstavnika , za trebovanje i dispozicije, možete kontaktirati i:

Marka Milovanovića

Samostalnog stručnog saradnika za semena
Tel: +381 21 4886 557
Mob: +381 63 656 621
Fax: +381 21 4886 588

marko.milovanovic@victoriagroup.rs