XV SIMPOZIJUM O ZAŠTITI BILJA

Društvo za zaštitu bilje Srbije, tradicionalno je i ove godine, organizovalo XV Simpozijum o zaštiti bilja u periodu 28. novembra - 02. decembra 2016. godine na Zlatiboru.

Cilj Simpozijuma je bio da prikaže naučnoj i stručnoj javnosti, industriji i medijima najnovija saznanja u oblasti zaštite bilja u poljoprivredi, šumarstvu i pejzažnoj arhitekturi, kao i da doprinese unapređenju i popularizaciji istraživačkog rada i regionalne saradnje.

Prispeli radovi, okrugli stolovi, prikazi projekata, kao i promocija novih izdanja knjiga, uz tradicionalno veoma kvalitetne i informativne prezentacije sponzora, privukli su pažnju i ispunili očekivanja učesnika.

Simpozijumu je prisustvovalo više od 750 učesnika, a predstavnici kompanije Victoria Logistic imali su priliku da se sastanu i razgovaraju sa proizvođačima pesticida, semenskim kućama i predstavnicima zadruga na temu dosadnašnje saradnje, jačanja partnerskih odnosa, kao i o planovima za naredni period.