Žetva uljane repice i pšenice – na području Vrbasa, Zrenjanina i Subotice

Na području koje pokriva Poljoprivredna stručna služba Vrbas (Kula, Vrbas, Srbobran i Bečej) žetva uljane repice i pšenice je u toku i prema prvim procenama prosečan prinos na do sada požnjevenim parcelama iznosi za uljanu repicu 3,60 t/ha uz vlagu zrna od 9%, a za pšenicu 6,80 t/ha sa vlagom od 12-13,5 %. Što se tiče ostalih useva na ovom području stanje je dobro, soja i suncokret se nalaze u fazi cvetanja, a kukuruz je u dobroj kondiciji.

Prema podacima Poljoprivredne stručne službe Zrenjanin (Žitište, Novi Bečej, Nova Crnja, Sečanj, Zrenjanin), žetva ječma i uljane repice je završena. Prinosi uljane repice se kreću od 3 do 4 t/ha. Pšenica je požnjevena na 50% površina, i intenzivno se odvija. Ukoliko vremenski uslovi posluže biće završena početkom jula, a prinosi se kreću od 5 t/ha do 10t/ha. 70% suncokreta na ovom području je u fazi početka cvetanja, a rani hibridi kukuruza (nekih 10%) su u fazi metličenja. Soja se nalazi u fazi cvetanja.

Na teritoriji delovanja Poljoprivredne stručne službe Subotica požnjeveno je oko 30% parcela pod uljanom repicom sa prosečnim prinosom od 3,7 t/ha i oko 10% pšenice sa prosečnim prinosom od 5,8 t/ha. Suncokreti koji su posejani u prvoj dekadi aprila se nalaze u punom cvetanju, a kukuruzi iz ranijih FAO grupa počinju metličenje. Stanje kukuruza, suncokreta i soje je posle kiše (25-26.06 palo od 15-27 mm kiše) zadovoljavajuće, ali da su izostale te padavine prinosi bi sigurno bili prepolovljeni.

Izvor: PSS Vrbas, PSS Zrenjanin, PSS Subotica