Žetva ječma

Počela je žetva ječma u Negotinskoj krajini. Prema prvim otkosima, prinos ječma će biti nešto umanjen. Prvi zabeleženi prinosi kreću se oko 2,5 t/ha, premda treba napomenuti da se radi lošijim i manjim parcelama.

Zbog lošijih klimatskih uslova koji su vladali i to prvenstveno zbog obilnih padavina, na većini parcela pod ječmom (ali i pšenicom) došlo je do značajnijeg razvoja bolesti, a što će svakako uticati na izvesno smanjenje prinosa ječma.