Deficid padavina uticaće na prinose jarih useva

Prema podacima Poljoprivredne stručne službe Subotica deficit padavina i visoke temperatrure definitivno ne pogodjuju usevima kukuruza, suncokreta i soje. Sada je već evidentno da će zbog pomenutog doći do smanjenja prinosa useva na ovom području. Tabela u nastavku pokazuje da su padavine u vegetaciji strnina 2016/2017 odnosu na višegodišnji prosek u konstantnom i vrlo izraženom deficitu. Podaci su sa AMS koja je locirana na oglednom polju PSS SU, između Subotice i Starog Žednika.

Padavine u vegetaciji strnina 2016/2017

1.07.2017. je palo još 6,2 mm/m2 kiše

Izvor: PSS Subotica