Upozorenje o leptirima na dan 10. septembra 2018. godine

U tekstu u nastavku pročitajte o stanju leptira na klopci od 10. do 24. avgusta i upozorenje za period od 25. avgusta do 05. septembra 2018. godine

Agrotis segetum - ozima sovica: Hvatani se pojedinačni leptiri. Očekuje se ulov pojedinačnih leptira. U polju ne treba raditi ništa.

Agrotis exclamationis - usklična sovica: Hvatani se pojedinačni leptiri. Očekuje se ulov pojedinačnih leptira. U polju ne treba raditi ništa.

Agrotis ipsilon - ipsilon sovica: Hvatani se pojedinačni leptiri. Očekuje se ulov pojedinačnih leptira. U polju ne treba raditi ništa.

Mamestra brassicae - kupusna sovica: Zabeležen je jedan leptir. Očekuje se ulov pojedinačnih leptira. U polju ne treba raditi ništa.

Lacanobia oleracea - povrtna sovica: Hvatani se pojedinačni leptiri. Očekuje se ulov pojedinačnih leptira. U polju ne treba raditi ništa.

Autographa gamma - gama sovica: Hvatani su pojedinačni leptiri. Moguć ulov pojedinačnih leptira. U polju ne treba raditi ništa.

Loxostege sticticalis – metlica: Zabeležen je jedan leptir. Očekuje se ulov pojedinačnih leptira. U polju ne treba raditi ništa.

Spodoptera exigua - sovica šećerne repe: Nije bilo registrovanih leptira. Očekuje se ulov pojedinačnih leptira. U polju ne treba raditi ništa.

Ostrinia nubilalis - kukuruzni plamenac: Zabaležena je visoka brojnost leptira. Negde čak i veća od druge generacije! U periodu od 11. do 14 septembra, preporuka je da se pregledaju postrni usevi kukuruza i paprike na prisustvo jajnih legala. Ukoliko se ustanovi prisustvo jaja na više od 10% biljaka kukuruza, preporuka je da se uradi suzbijanje sa Ampligo 0,25 L/ha ili Coragen 0,2 L/ha. Na paprici, ukoliko se ustanovi prisustvo na 1% biljaka, preporuka je da se uradi suzbijanje navedenim preparatima ali i drugim preparatima kratke karence, kao što su Affirm 095SG 2 kg/ha (3 dana karenca) ili Avaunt 0,3L/ha (1 dan karenca).

Hyphantria cunea – dudovac: Hvatani se pojedinačni leptiri. Potpuno neočekivano za ovaj period godine, zabeleženo je više leptira dudovca na svetlosnoj klopci. Treća generacija leptira ove vrste obično bude prisutna sa svega par leptira. Ovaj put je zabeleženo 25 leptira u Somboru tokom 10tak dana! Pažnju treba obratiti na voćne vrste koju su u berbi ili su već odavno obrane, kako ne bi došlo do golobrsta. Preporuka je da se u periodu od 12 do 15 septembra pregedaju zasadi višnje, trešnje, šljive, oraha, kajsija, krušaka, jabuka, vinove loze, duda… na prisustvo gusenica. Ukoliko se zabeleži prisustvo gusenica one se mogu suzbiti i mehanički jer će se nalaziti na pojedničanim listovima. Za veće zasade preporuka je da se uradi suzbijanje sa: Decis 0,3 L/ha ili Lamdex 0,2 L/ha ili Karate zeon 0,2 L/ha ili Bifenicus 0,2 L/ha ili Fastak 0,15 L/ha…

Helicoverpa armigera - pamukova sovica: Brojnost se bila značajno smanjila, a sada je ponovo u porastu. Pažnju treba obratiti na useve paprike, paradajza, boranije, kukuruza šećerca i kupusa. Očekuje se stagnacija visoke brojnosti. Redovne preglede treba obavljati svakih 5 do 7 dana. Lokalno se nalazi veliki broj jaja na pojedinim usevima i tamo je potrebno raditi zaštitu.