Sektori kompanije

VICTORIA LOGISTIC DOO
Hajduk Veljkova 11
21000 Novi Sad
Tel: +381 21 4895 400
Fax: +381 21 4895 468

Direktor
Mladen Jovanović
mladen.jovanovic@victoriagroup.rs

Komercijalni direktor
Vladimir Popović
vladimir.popovic@victoriagroup.rs

Sektor marketinga
Natalija Kurjak
natalija.kurjak@victoriagroup.rs

Sektor finansija
Milan Marković
milan.v.markovic@victoriagroup.rs

Sektor kontrole kvaliteta
Mirjana Koruga
mirjana.koruga@victoriagroup.rs

Sektor logistike
Goran Stanković
goran.stankovic@victoriagroup.rs

Sektor skladištenja
Vladimir Grujičić
vladimir.grujicic@victoriagroup.rs

Sektor Back Office
Svetlana Lakatoš
svetlana.lakatos@victoriagroup.rs

Menadžer front office službe
Željko Velimirović
zeljko.velimirovic@victoriagroup.rs