Media Centar

Victoria Group i sve njene članice, kao kompanije koje neguju dobre poslovne običaje i društveno odgovorno poslovanje, rukovode se principima transparentnosti i otvorenosti za dijalog i na polju komunikacije. S toga Vam za sva pitanja, informacije i zahteve na raspolaganju stoji sektor za korporativne komunikacije i menadžer za odnose sa javnošću. Kontaktirajte nas putem mejla ili telefona.

Kontakt za partnere

Natalija Kurjak
Direktorka marketinga
tel: 381 (21) 4895470
mob: 381 (63) 418524
e-mail:natalija.kurjak@victoriagroup.rs

Kontakt za medije

Tamara Veselinović
Menadžer za odnose sa javnošću Victoria Group 
tel.: +381 (11) 3532391
mob.: +381 (63) 8482826
e-mail: tamara.veselinovic@victoriagroup.rs