Osnovni podaci i rukovodstvo

Victoria Logistic DOO
Pravna forma: Društvo sa ograničenom odgovornošću
Adresa: Hajduk Veljkova 11, Novi Sad, Srbija
Tel: +381 21 4886 500,
Fax: +381 21 4895 484
Vebsajt: www.victorialogistic.rs
PIB: 104188334
Matični broj: 20105097
Tekući račun: 160-320566-36

DOKUMENTA:

Izvod iz APR-a
PIB

Rukovodstvo kompanije

Generalni direktor: Mladen Jovanović
Komercijalni sektor: Vladimir Popović
Sektor skladištenja: Vladimir Grujičić
Sektor logistike: Goran Stanković
Sektor monitoringa i kontrole kvaliteta: Mirjana Koruga
Sektor marketinga: Natalija Kurjak
Sektor back-office: Svetlana Lakatoš
Sektor finansija: Milan Marković