Elektronska knjiga polja i njen značaj

Program FieldBook je namenjen upravljanju procesom poljoprivredne proizvodnje putem prikupljanja podataka o vremenu i načinu izvođenja određenih agrotehničkih mera, kreiranju mapa parcela, uzorkovanju zemljišta i davanju preporuka za primenu mineralnih đubriva na nivou delova parcele.

Neke od funkcionalnosti programa elektronske knjige polja su sledeći:

•      Formiranje baze podataka o zaposlenim radnicima, traktorima, oruđima, kombajnima, đubrivima, pesticidima, semenima...

•      Čuvanje podataka o prethodnim setvama, primeni mineralnih i organskih đubriva, hemijskih tretmana, fizičkih mera nege, ostvarenim prinosima...

•      Arhiviranje podataka o analizama zemljišta i stanjima useva na parceli...

•      Izdavanje radnih naloga za proces proizvodnje

•      Pregled prikupljenih podataka u toku određenog vremenskog perioda na ekranu ili na papiru.

Podaci su tabelarno organizovani tako da postoji mogućnost sortiranja, pregled, izmene ili brisanja bilo kog podatka, kao i mogućnost brzog i efikasnog pretraživanja prikupljenih podataka što definitivno mnogo pomaže korisniku.

Na osnovu podataka o vremenu i načinu izvršenja svake agrotehničke mere (ljudima i mašinama), količini primenjenih sredstava (semena, đubriva, pesticida) visini ostvarenih prinosa moguće je kreiranje, ažuriranje i upoređivanje različitih podataka u formi izveštaja. Na osnovu istorije prikupljenih podataka moguće je donošenje odluka o načinu i trenutku izvođenja određene agrotehničke mere na osnovu njihove efikasnosti u prethodnom periodu. Oslanjanje na sećanje ili intuiciju u trenutku donošenja značajnih odluka u procesu proizvodnje može imati katastrofalne ekonomske posledice. Praćenje proizvodnog procesa se obavlja na nivou dela parcele.

Pored svih navedenih prednosti ovog programa vođenjem knjige polja proizvođači svoje primarne proizvode usklađuju sa važećim standardima kvaliteta. Da bi se ispunili ovako strogi kriterijumi, proizvođači moraju da vode evidenciju za sve učinjene agrotehničke mere, ali pre svega, za primenu hemijskih sredstava za zaštitu bilja i primenjenih mineralnih đubriva. Ove stroge kontrole treba da osiguraju proizvodnju hrane koja je bezbedna i pogodna za konzumiranje. Upravo zato ovaj softver omogućava evidentiranje primene samo onih preparata koji su registrovani i dozvoljeni za upotrebu u proizvodnji određene biljne vrste.

Ovi podaci neophodni su za postizanje vrhunskih rezultata u procesu poljoprivredne proizvodnje. Podatke o analizama zemljišta, planiranom prinosu, formulaciji mineralnih đubriva, sudbini žetvenih ostataka i količini padavina program automatski povlači iz knjige polja. Samo uz pomoć svih ovih parametara moguće je doći do precizne i pouzdane količine hraniva koju je potrebno primeniti u toku vegetacione sezone.

Bilten "Za našu zemlju", broj 49, januar 2017.