Nemački kvalitet na našem tržištu

Stručna podrška: Zoran Radanović, Chemical Agrosava doo Novi Beograd

Novo hibridno seme uljane repice

Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG (NPZ) je inovativna, porodična kompanija koja se tradicionalno već 120 godina bavi oplemenjivanjem biljaka i proizvodnjom semena najviših standarda za poljoprivredu. Aktivno se oplemenjuju sledeće poljoprivredne biljke: zimska i letnja uljana repica, boranija, grašak i biljke za stočnu ishranu. NPZ sorte uspešno se plasiraju i distribuiraju u skoro 40 zemalja. Prepoznajući potrebe naših poljoprivrednih proizvođača za profitabilnim i stabilnim prinosima, Chemical Agrosava u saradnji sa NPZ uvodi na srpsko tržište nove, kvalitetne hibride uljane repice SHERPA i MERCEDES.

SHERPA – Visok prinos, rana žetva

Najvažnije osobine koje krase ovaj hibrid su: veoma visok prinos u teškim uslovima, stabilan prinos u kontinentalnim oblastima, moćno nicanje, odlično prezimljavanje, dobra otpornost na poleganje, rana do srednje rana i homogena žetva. Da bi se ostavarili dobri prinosi potrebno je pridržavati se tehnologije proizvodnje:

• Datum setve: Srednje rani do srednje kasni rok

• Setvena norma: 40 do 50 semena po m2

• PGR/tretman fungicidima na jesen: Uobičajene doze (4 — 6 list)

• Porast u proleće/cvetanje: Rano kreće u vegetaciju i cveta srednje rano

• * PGR u proleće - Kontrola rasta (kada je visina biljke oko 25 — 40 cm)

• Aplikacija u vreme cvetanja: Fungicidi plus insekticidi u EC 65

• *Ne primenjivati regulatore rasta (Caramba, Turbo, Caryx) u sušnim

uslovima, ali se mogu koristiti male doze fungicida.

MERCEDES – Za najteže uslove MERCEDES pripada novoj, robusnoj genetici kompanije NPZ — Lembke. Ima intezivan porast pre zime, naročito pri niskim temperaturama ili teškim uslovima. Zbog svog intenzivnog porasta MERCEDES se preporučuje za optimalne do kasnije rokove setve. Genetička osnova omogućava izuzetno prezimljavanje u mnogim različitim oblastima gde su jake zime ograničavajući faktor proizvodnje. Rast (kretanje vegetacije) u rano proleće je obično sporo, što smanjuje rizik od oštećenja od kasnih mrazeva tokom cvetanja. Tokom proleća odrasle biljke su zdrave i otporne na poleganje. MERCEDES ostvaruje visoku sigurnost proizvodnje pomoću intezivnog potencijala za rast tokom jeseni, izvanrednom prezimljavanju i kasnijem porastu u proleće. Ove osobine pomažu u dobijanju visokih prinosa zrna i ulja, dobijanju većeg profita.

Tehnologija proizvodnje:

• Datum setve: Srednje rani do srednje kasni rok

• Setvena norma: 40 do 50 semena po m2

• Zemljište: Pogodan za setvu na svim tipovima, naročito na težim, hladnijim zemljištima

• PGR/tretman fungicidima na jesen: Uobičajene doze (4 — 6 list)

• *PGR u proleće - Kontrola rasta (kada je visina biljke oko 25 — 40 cm)

• Aplikacija u vreme cvetanja: Fungicidi plus insekticidi u EC 65

• *Ne primenjivati regulatore rasta (Caramba, Turbo, Caryx) u sušnim uslovima, ali mogu male doze fungicida.

Bilten "Za našu zemlju", avgust 2017, broj 56.