Nemački kvalitet Ozima sorta pšenice FAUSTUS

Stručna podrška: Chemical Agrosava Beograd

Nemačka kompanija Strube, iz koje potiče sorta pšenice Faustus, osnovana je davne 1877. i ove godine slavi izuzetno značajan jubilej, 140 godina postojanja i poslovanja širom sveta. Strube je nezavisna semenska kompanija, koja se zahvaljujući petoj generaciji naslednika, uspešno bavi oplemenjivanjem i selekcijom biljaka, sa posebnim naglaskom na žitaricama i šećernoj repi. Ozime pšenice kompanije Strube pružaju velike mogućnosti u sferi agrobiznisa, sa širokim izborom sorti koje su genetski prilagođene različitim zemljama i regionima. Pored visokih performansi prinosa i dobro izbalansiranog kvaliteta, visoka tolerantnost na različite stresne faktore, omogućuje postizanje visoke stabilnosti prinosa u različitim uslovima proizvodnje. Dugo se smatralo da sorte pšenice sa područja Zapadne Evrope nisu adaptirane uslovima Srbije i da ne mogu ostvariti vrhunske rezultate. Prilagođavanje selekcionim kriterijumima kao i klimatskim promenama, omogućilo je našim poljoprivrednim proizvođačima da na raspolaganju imaju sorte vrhunskih performansi izuzetan potencijal za bokorenje, bolju ozrnjenost klasa i visoku tolerantnost na biotičke i abiotičke faktore, što su veoma važni preduslovi za uspešnu proizvodnju.

Osnova selekcionog programa pšenice kompanije Strube je kreiranje sopstvenog genetičkog materijala, korišćenjem najsavremenijih principa i metoda oplemenjivanja u sedištu preduzeća, u Sollingenu. Sa razvojem novih sorti, provera i testiranje su prošireni na sva relevantna područja gajenja pšenice u Evropi, kako bi se osigurala prilagođenost različitim klimatskim i zemljišnim uslovima. Oplemenjivački materijal se ispituje kako u eksperimentalnim stanicama kompanije, tako i na proizvodnim parcelama velikog broja partnera sa kojima kompanija sarađuje. Najperspektivnije linije se registruju na nacionalnom nivou i time stiču mogućnost distribucije na tržištu različitih zemalja. Samo ono što je najbolje, uz potvrđen kvalitet iz Nemačke, stavlja se na raspolaganje primarnim proizvođačima, jer su profit i sigurnost proizvodnje naš zajednički interes. Prepoznajući potrebe naših poljoprivrednih proizvođača za profitabilnim i stabilnim prinosima, Chemical Agrosava u saradnji sa Strube Serbia uvodi na srpsko tržište novu ozimu sortu pšenice FAUSTUS .

Faustus – ozima pšenica poboljšivač.

Visokoprinosna izuzetno kvalitetna sorta, pogodna za različite lokalitete, odlične otpornosti prema niskim temperaturama. Tolerantnost prema različitim bolestima omogućuje uspešno gajenje i u godinama sa intenzivnijim razvojem patogena. Odličan potencijal za bokorenje do izražaja dolazi u ranijim rokovima setve.

BIOLOŠKO PRODUKTIVNE OSOBINE

Otpornost na zimu: odlična

Visina stabla: oko 100 cm

Potencijal bokorenja: odličan

Vreme stasavanja: srednje-kasna sorta

Otpornost na žutu rđu: veoma dobra

Otpornost na poleganje: dobra

OSOBINE ZRNA I TEHNOLOŠKI KVALITET

Masa 1.000 zrna: 37-39 g

Hektolitarska masa: >80 kg

Sadržaj proteina: oko 12,5%

Sadržaj vlažnog glutena: 27-29%

Kvalitetna klasa (Farinogram): A2-B1

Broj padanja: 360-380 sec

AGROTEHNIKA I PRINOS ZRNA

Optimalna gustina setve: 450 klijavih zrna/m2 odnosno 180-200 kg/ha

Optimalni rok setve: 5-20. oktobar

Potencijal prinosa u proizvodnji: u lošim uslovima 5-6 t/ha, u dobrim 7-9 t/ha, u odličnim uslovima preko 10 t/ha.

Bilten "Za našu zemlju", broj 57, septembar 2017.