Održan seminar “Sertifikovano seme — sigurna i zdrava hrana”

Stručna podrška: dr Svetlana Balešević-Tubić, generalni sekretar Semenarske asocijacije Srbije, Sandra Bogdanović, predsednik Semenarske asocijacije Srbije i Danka Dujović, predsednik Grupacije za semenarstvo PKS

Upotreba sertifikovanog semena dobija na sve većem značaju, obzirom da je procenat upotrebe sertifikovanog semena pokazatelj stanja semenarstva jedne države. U Republici Srbiji poslednjih godina opada procenat upotrebe sertifikovanog semena, pre svega pšenice i soje, što je podstaklo Semenarsku asocijaciju Srbije i Grupaciju za semenarstvo Privredne Komore Srbije da organizuju seminar pod nazivom “Sertifikovano seme — sigurna i zdrava hrana”. Seminar je organizovan u Privrednoj komori Vojvodine, 13.decembra 2018. godine na kom je učestvovalo 55 učesnika iz raznih kompanija i preduzeća, predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije i predstavnici Ministarstva poljoprivrede Hrvatske.

Održano je više predavanja na temu značaja sertifikovanog semena. Ivica Delić iz Ministarstva poljoprivrede Hrvatske iz Odeljenja za sorte i  poljoprivredni reprodukcijski materijal naglasio je kroz primere, kako oni rešavaju upotrebu sertifikovanog semena. O patogenima strnih žita u proizvodnji s osvrtom na značaj upotrebe sertifikovanog semena, skupu se obratila dr Mirjana Lalošević iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada, koja je upozorila na najznačajnije patogene koji se prenose putem semena, prouzrokovače glavnice, gari, prugavosti lišća ječma i fuzarioze. O kvalitetu strnih žita i brašna u Srbiji, svoje dugogodišnje iskustvo iznela je dr Marija Bodroža-Solarov sa Instituta za prehrambene tehnologije iz Novog Sada. Ovogodišnji nizak sadržaj glutena verovatno je bio posledica sortimenta, agrotehničkih mera i klimatskih uslova pre kiše, a manje je posledica padavina tokom žetve pšenice. Primenom pune agrotehnike uz setvu sertifikovanog semena smanjuje se mogućnost nastanka plesni u zrnima.

Aleksandar Dević je istakao koja je dodatna vrednost semena u vreći, dok je Jovan Vujović, iz Uprave za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije, naglasio koji je značaj zaštite prava oplemenjivača sa aspekta važnosti primene sertifikovanog semena.

Do ulaska Hrvatske u EU upotreba sertifikovanog semena je bila 100% jer je država subvencionisala upotrebu sortnog sertifikovanog semena. Međutim, ulaskom u EU suočili su se sa činjenicom da zakonodavstvo EU ne prepoznaje direktne subvencije za setvu sertifikovanog semena, što je dovelo do smanjenja upotrebe deklarisanog semena u Hrvatskoj za oko 40%. Ministarstvo Hrvatske je Uredbom kojom se podstiče setva semena soje koje je bez GMO, uspešno uticalo na povećanje procenta setve sertifikovanog semena ove biljne vrste. Intenzivno se radi na iznalaženju rešenja za povećanje procenta upotrebe sertifikovanog semena pšenice.

Da se stanovništvo ove zemlje hrani kvalitetno i zdravo je odgovornost svih učesnika u poljoprivredi počev od stvaraoca sorti pa sve do krajnjeg korisnika. Republika Srbija ima potencijala za to, obzirom da još uvek raspolažemo sa nezagađenim zemljištem i drugim prirodnim resursima, veoma velikim brojem renomiranih oplemenjivača priznatih u celom svetu, kao i poljoprivrednih stručnjaka a nadasve i vrednim poljoprivrednim proizvođačima koji mogu da iznesu težinu savremene poljoprivredne proizvodnje.

Bilten "Za našu zemlju", broj 73, januar 2019.