Panel diskusija „TRENDOVI U DORADI I TRETIRANJU SEMENA”

Stručna podrška: dr Svetlana Balešević-Tubić, sekretar i dipl.inž. Sandra Bogdanović, direktor, SEMENARSKA ASOCIJACIJA SRBIJE

Opstanak semenarstva zavisi od kvaliteta proizvedenog semena, kvaliteta dorade, kao i kvalitetnog tretmana semena. Zahtevi poljoprivrednih proizvođača su usmereni na kvalitet semenskog materijala koji se mora obezbediti kako u proizvodnji, tako i u kasnijim postupcima manipulacije semenom. Shodno tome, od velikog značaja je investiranje u osavremenjavanje procesa dorade semena, sa posebnim akcentom na tretman semena, kao i na postupak setve. Sagledavajući važnost ove tematike, Semenarska Asocijacija Srbije je u saradnji sa Nacionalnim naučnim društvom Poljoprivredna tehnika i Departmanom za poljoprivrednu tehniku Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, u okviru Simpozijuma “Poljoprivredna tehnika”, održanog na Zlatiboru, 26.01.2018. godine organizovala Panel diskusiju sa temom: „Trendovi u doradi i tretiranju semena“. Poruka ove Panel diskusije je bila: Sertifikovano seme + profesionalan tretman = sigurna i zdrava hrana.

Panelisti su bili eminentni stručnjaci, predstavnici Ministarstva poljoprivrede, semenskih kompanija, hemijskih kompanija, dorađivača, kao i prometnika poljoprivredne mehanizacije. Diskusijom je istaknuto da je seme, dorađeno u registrovanim doradnim centrima, znatno sigurnije po ujednačenosti, krupnoći i kvalitetu, zdravstvenom stanju, nego “zrno” koje ostavljaju poljoprivredni proizvođači od sopstvene proizvodnje, samostalno ga selektiraju i tretiraju. Tretiranjem semena fungicidima i insekticidima u cilju zaštite semena od bolesti i štetočina, u registrovanim doradnim centrima, obezbeđuje se kvalitetniji raspored čestica preparata na samom semenu.

Samo seme dorađeno i tretirano u profesionalnim doradnim centrima, može da zadovolji preduslove za zdrav i prinosan usev, pri čemu je značajno napomenuti potpuno zbrinjavanje ambalažnog otpada.

Svakako da je jedan od ključnih faktora za očuvanje semenarstva na visokom nivou, upravo upotreba sertifikovanog semena. Bez kvalitetnog semena nema visokih prinosa.

Tretiranje semena predstavlja specifičnu tehnologiju primene zaštitnih sredstava koja ima važnu ulogu u savremenoj poljoprivredi. Ono omogućava ciljano nanošenje sredstava za zaštitu biljaka u periodu pre nicanja, koje štiti biljku od štetnih organizama i bolesti koje napadaju useve. Međutim, zabranom upotrebe sredstava za tretiranje semena na bazi neonikotinoida, otvorila se mogućnost „sivog“ tržišta odnosno ilegalnog uvoza tih sredstava iz Turske i Ukrajine, kao i njihova nekontrolisana i nestručna upotreba na nebezbedan način, u domaćinstvima poljoprivrednih proizvođača. Pri takvom nestručnom korišćenju ovih sredstava, dovode se u opasnost ne samo neposredni korisnici, već i životna sredina. Kvalitet, odnosno količina aktivne materije u pomenutim sredstvima je nepoznata, a poljoprivredni proizvođači ih nanose na seme bez zaštitne opreme, često u mešalicama za beton, pri čemu se štetna pesticidna prašina širi u atmosferu. Često su, u dvorištu gde se izvodi pomenuta radnja, prisutna i deca koja udišu ova sredstva koja u datom obliku predstavljaju opasan otrov. Zbog toga, tretiranje semena se mora sprovoditi isključivo i jedino u dobro opremljenim doradnim centrima, sa savremenom opremom i obučenim kadrovima, upisanim u Registar dorađivača semena, uz primenu najsavremenijih tehnologija za tretiranje semena.

Veoma je važan i visok stepen opremljenosti gazdinstva i poljoprivrednih proizvođača adekvatnom mehanizacijom, posebno kada su u pitanju sejalice, od kojih u velikoj meri zavisi stepen emisije štetne pesticidne prašine. Ovo, u određenim uslovima, može da ima direktan uticaj na životnu sredinu i korisne organizme. Kao elemenat najbolje prakse upravljanja ovim procesom, trebalo bi koristiti odgovarajuću opremu koja se montira na sejalice u cilju smanjenja emisije štetne prašine u životnu sredinu. Deflektori, koji su montirani na sejalice, mogu se koristiti kao pouzdana oprema za usmeravanje i ispuštanje kontaminirane prašine u pravcu zemljišta, u zavisnosti od vrste useva. Pri sejanju tretiranog semena, potrebno je da se seme pokrije zemljom, a nikako da ostane vidljivo na površini zemljišta. Na ovaj način će se osigurati da naneto sredstvo za tretiranje semena ostane u zemljištu.

Na kraju, došlo se do zaključka da samo jednim širokim sagledavanjem i uključivanjem svih aktera u rešavanje ovog značajnog pitanja, može se doći do adekvatnih rešenja, a sve u cilju sigurne i profitabilne proizvodnje, uz očuvanje zdravlja ljudi i životne sredine.

    

Bilten "Za našu zemlju", broj 62, februar 2018.