Pravilnom agrotehnikom do maksimalnih prinosa

Stručna podrška: Axereal Serbia doo Novi Sad

AXEREAL SERBIA d.o.o kao deo istoimene francuske kooperative, ima za cilj praćenje trenda u sortimentu pšenice i ječmova. Kao suvlasnik semenske kuće Florimond Desprez sa dugom tradicijom u semenarstvu, u Srbiji imamo priliku da testiramo najnoviji sortiment i odaberemo pšenice idealne adaptacije na naše klimatske uslove, dobre tolerantnosti na glavna oboljenja i najvažnije od svega: odličnog potencijala bokorenja sa krupnim klasovima.

AXEREAL SERBIA d.o.o posvećuje pažnju visokom kvalitetu dorade semena, te se naše sorte nalaze u ponudi sa tretmanima preparata iz hemijske kuće Bayer. Poljoprivredni proizvođači mogu da odaberu naše seme sa jednom od tri fungicidne zaštite i to: Raxil Star, Lamardor, ili Yunta Quattro tretmanom.

CELLULE , sorta pšenice najnovije generacije, srednje ranog zrenja, umerene visine i odlične stabilnosti biljne mase, preporučuje se za prve rokove setve, odnosno u prvoj dekadi oktobra. Setvena norma koja treba da se postigne je 450 klijavih zrna/m2 za prve rokove setve.

Proverena sorta koja je zadobila srca mnogih poljoprivrednika, je naša najranija pšenica NOGAL. Visokog kvaliteta sa preko 14% proteina i preko 30% vlažnog glutena, NOGAL je vrlo tražena sorta naših kupaca-mlinara i pekara, čak i van granica Republike Srbije. Preporuka je da se poseje 430-470 klijavih zrna/m2, do 20. oktobra. Iskustva iz prakse sa naših terena su pokazala da ova sorta daje dobre rezultate i u kasnijim rokovima setve. Ako se odluči za kasnu setvu i na lošijim tipovima zemljišta, preporučuje se gušća setva od 500-520 klijavih zrna/m2.

NOGAL je sorta pšenice vrlo tolerantna na bolesti lista, ali tretman za zaštitu lisne mase i zaštitu klasa od fuzarioza je uvek dobrodošao.

Pšenica koja oduševljava već na prvi pogled, što svojom ćilibarnom bojom zrna kao i krupnoćom, je naša sorta FARMEUR . Uprkos izuzetnoj krupnoći klasa i visokom hektolitru, FARMEUR ima odličnu jačinu biljke i otpornost na poleganje, samim tim kod FARMEUR-a nikada nismo imali potrebu za regulatorom rasta. Preporuka za setvu je 1-10. oktobra, sa 450 klijavih zrna/m2.

Višeredi ječam ETINCEL, vrlo krupnog klasa i visoke specifične težine, preporučujemo svim stočarima zbog dobrog sadržaja proteina kao i dobre rodnosti. Sa setvom se kreće od druge dekade oktobra pa do prvih dana novembra sa setvenom normom od 380 klijavih zrna/m2. ETINCEL ima visoku moć bokorenja sa preko 4-5 bočnih izdanaka. Dobro uspeva i na zemljištima niže klase, vrlo je dobre tolerantnosti na biljne bolesti te neće razočarati u prinosu ni u nešto težim proizvodnim uslovima.

Setvena norma izražena u kg/ha se izračunava sa tačnim podacima klijavosti i mase 1.000 zrna koji se nalaze na deklaraciji. Sve AXEREAL-ove sorte su vrhunski dorađene, visoke klijavosti i odlične energije klijanja.

Količina semena po hektaru za pšenice se obično kreće od 180-220 kg/ha, a kod ječma 180-200 kg/ha. Odmah nakon setve se preporučuje i valjanje kao mera nege, radi postizanja boljeg kontakta semena i zemljišta, a takođe se po potrebi radi još jedno valjanje nakon izlaska useva iz zimskog perioda radi podsticanja bokorenja.

Za postizanje maksimalnih prinosa, naše preporuke su da se obavezno radi analiza zemljišta, i na osnovu analize se daje preporuka za mineralnu ishranu.

Prihrana se obavlja nakon izlaska biljaka iz zime, odnoso sa kretanjem vegetacije, i to u dva navrata. Po izlasku iz zimskog perioda, preporučujemo folijarnu prihranu sa đubrivom STARTER (R) (marka grupe AXEREAL) formulacije: azot 3,5%, fosfor P2O5 29,5% i Magnezijum MgO 7%.  Primena STARTERA u dozi 3 l/ha, na početku bokorenja pa sve do početka vlatanja, utiče na jačanje mladog korenovog sistema i podstiče bolju ishranu biljaka, jer se hranljive materije dodaju u ključnoj fazi rasta i razvoja.

Dodatne informacije o prihrani mogu se dobiti kod naših kolega, tehničko-komercijalnih savetnika koji su svakodnevno u kontaktu sa proizvodnjom.

Bilten "Za našu zemlju", broj 57, septembar 2017.