Sejmo deklarisano seme

Stručna podrška: mr Gordana Forgić, PSS Sombor

Budući da je setva pšenice na pragu, podsećamo poljoprivredne proizvođače da je jedan od najznačajnih faktora u postizanju željenih prinosa, pored  agrotehničkih mera, setva zdravog i kvalitetnog deklarisanog semena. Setva sa tavana nosi sa sobom mnogobrojne rizike jer se zrnom prenosi veliki broj fitopatogenih gljiva koje mogu da ugroze klijanje i nicanje, a ujedno prouzrokuju i propadanje klijanaca.

Jedna od najštetnijih i najrasprostranjenijih fitopatogenih gljiva koja se prenosi semenom, koju ne možemo videti sve do cvetanja pšenice, a može znatno smanjiti prinos i ugroziti zdravstveno stanje pšenice, jeste glavnica pšenice čiji je prouzrokovač Tilletia spp. Ova gljiva luči mikotoksine koji su opasni po zdravlje ljudi i životinja pa se stoga pšenica zaražena glavnicom ne može koristiti za ljudsku ishranu niti za ishranu životinja.

Simptomi bolesti glavnice mogu se uočiti tek posle cvetanja pšenice pa sve do zrenja. Dok je usev još zelen, zaražene biljke, naročito klasovi, imaju plavkastu nijansu, a klasići su ređi odnosno, nisu tako zbijeni kao kod zdravih biljaka - klasovi štrče. Zrna su pretvorena u crnu masu spora gljive - hlamidospore koje imaju miris na ribu. Proizvođači se često obraćaju stručnjacima zaštite bilja baš u periodu kada je pšenica u fazi klasanja i cvetanja sa opisanim simptomima. Tada je kasno za savete, jer pomoći nema i zato je potrebno na vreme ispoštovati osnovne principe proizvodnje strnih žita gde spada i setva sertifikovanog, deklarisanog semena.

Jedno glavničavo zrno sadrži i do 6 miliona spora ovog patogena. Hlamidospore zadržavaju klijavost i do nekoliko godina. Imajući ovo u vidu jasno je koliku štetu i potencijal zaraze za naredne godine doprinosi setva sa tavana gde je seme potencijalno zaraženo ovim patogenom. Najvažnija mera suzbijanja jeste kvalitetno tretiranje semena efikasnim fungicidima, tj. setva DEKLARISANOG SEMENA koje sa aspekta zaštite podrazumeva da je nanet adekvatan fungicid koji je kvalitetno i ujednačeno raspoređen na svako zrno.

Opšte je poznato da sami proizvođači pri korišćenju zrna sa tavana za setvu pribegavaju samostalnoj doradi. Sigurno je da improvizovana dorada ne obezbeđuje kvalitetnu zaštitu semena, jer izostaje kvalitetno nanošenje fungicida i takvo seme i pored ulaganja ne garantuje rešenje ovog problema.

Setvom deklarisanog semena obezbeđujemo bolje nicanje useva, zdrav usev u prvim fazama razvoja u jesenjem periodu što je veoma važno za ostvarivanje konačnih prinosa.

Bilten Za našu zemlju, septembar 2016.