Suzbijanje višegodišnjih korova na strništima

SUZBIJANJE VIŠEGODIŠNJIH KOROVA NA STRNIŠTIMA

 

Među višegodišnjim korovima na našem području svakako su najvažniji divlji sirak, zubača, pirevina i palamida. Ovi korovi se uglavnom suzbijaju tokom vegetacije, sa više ili manje uspeha, primenom različitih herbicida u višerednim usevima (kukuruz, soja, suncokret, šećerna repa). Ove korove karakteriše dubok korenov sistem što zahteva veoma ozbiljan pristup u primeni agrotehničkih i hemijskih mera suzbijanja.

Veoma efikasno i ekonomski opravdano jeste suzbijanje navedenih korova na strništima primenom herbicida na bazi glifosata - totalni herbicidi, kojih na tržištu ima pod različitim nazivima.    

Padavine iz prethodnog perioda, isprovocirale su nicanje divljeg sirka i drugih korova tako da se na mnogim strništima može još uvek  uraditi suzbijanje ovog korova. U ovakvim uslovima, kada korov raste i razvija se, mnogo je bolje usvajanje totalnog herbicida od strane korova jer je poželjno kretanje sokova kroz biljku da bi se herbicid što bolje usvojio.                      

Palamida je u poslednjih nekoliko godina sve veći problem i veoma teško se suzbija tokom vegetacije u različitim usevima. Najlakše je palamidu suzbiti na strništu, čime se znatno smanjuje populacija ovog korova za narednu godinu u bilo kom gajenom usevu.

Ukoliko na strništu dominira palamida, odlični rezultati suzbijanja se postižu primenom   kombinacije herbicida na bazi glifosata sa preparatima na bazi dikambe u preporučenim dozama od 3l preparata na bazi glifosata i 1l  preparata na bazi dikambe.

Tretiranje protiv divljeg sirka, treba izvesti kada se korov nalazi u fazi porasta od 15-25 cm, u kasno popodnevnim satima, kada je temperatura vazduha u opadanju. Ovih dana su pale temparature i ova mera se može sprovesti i u prepodnevnim satima kada nema padavina. Bitno je da biljke otvaraju svoje otvore za disanje (stome) i u što većem  intenzitetu usvajaju aktivnu materiju. Divlji sirak je najosetljiviji pred izbacivanje metlice.

 

Padavine dva sata nakon tretiranja ne umanjuju efikasnost preparata.

Doza primene za suzbijanje divljeg sirka  je 3-4 % koncentracija, što znači 3-4 litara herbicida na 100 litara vode ili 6-8 litara po ha ukoliko se tretira sa 200 litara vode po ha.

Kada je u pitanju palamida i zubača najefikasnije suzbijanje je primenom navedenih herbicida u koncentraciji 4-5% (4-5 litara na 100 litara vode).

Dalje agrotehničke mere, mogu se nastaviti kada su listovi crvene boje i obavezno pogledati i koren-rizom koji takođe treba da je crvene boje i da je u fazi truljenja. Za postizanje ovog efekta potrebno je dve nedelje, idealno do mesec dana.

 

NAPOMENA :

Na tretiranim površinama zabranjena je ispaša stoke, kao i upotreba osušene biljne mase za ishranu stoke.

 

Mr Gordana Forgić