Važnost primene NPK đubriva u proizvodnji suncokreta

Suncokret je biljka koja razvija moćan korenov sistem i veliku nadzemnu masu zbog čega ima velike potrebu za hranljivim materijama. Od ukupne količine hranljivih materija koje ova biljka usvoji iz zemljišta,  oko 80% se koristi za formiranje vegetativne mase, a svega 20% za formiranje semena.

Po podacima koji su dostupni u literaturi domaćih autora, suncokret za formiranje 100kg semena i odgovarajuću količinu vegetativne mase iz zemljišta iznese: N = 4-4,5 kg; P2O5 = 1,5-2,0 kg; K2O = 8-10 kg. Ove hranljive materije suncokret će usvojiti prilikom svog rasta i razvoja jedino je pitanje da li će ova hraniva biti obezbeđena iz primenjenih đubriva ili iz zemljišnih rezervi. Suncokret poseduje određenu prednost u odnosu na druge ratarske biljne vrste po pitanju usvajanja hranljivih materija iz zemljišta. Ovo se dešava pre svega zahvaljujući razvijenosti korenovog sistema, odnosno njegovoj veličini i moćnosti da iz zemljišta usvoji hranljive materije koje bi bile teže pristupačne za druge gajene biljne vrste. Ovu prednost suncokreta proizvođači često tumače pogrešno tako da ovu uljaricu ili uopšte ne đubre osnovnim đubrivima ili ih primenjuju pogrešno.

Vrlo bitna činjenica prilikom određivanja momenta primene nekog hranljivog elementa je vreme i način usvajanja hraniva od strane biljke, osobine i obezbeđenost zemljišta hranljivim materijama. Suncokret većinu hranljivih materija (pre svega azota, fosfora i kalijuma) usvoji do završetka faze cvetanja. Zemljišta na području naše zemlje sporo su propusna za fosfor i kalijum. U najboljem slučaju ovi hranljivi elementi se u zemljište na godišnjem nivou spuste do 10cm. Navedene činjenice govore nam da primena standardnih osnovnih đubriva koja u sebi sadrže fosfor i kalijum u proleće ne može dati željene rezultate, što pokazuju rezultati iz proizvodnje.

Primena NPK hraniva u proizvodnji suncokreta:

PRIMENA NPK ĐUBRIVA

PRINOS ZRNA u t/ha

Bez primene

2,00

Sa primenom

2,48

VREME PRIMENE NPK ĐUBRIVA

PRINOS ZRNA u kg/ha

Jesen

2,53

Proleće

2,23

Primenom samo azotnih đubriva u procesu proizvodnje u proseku se ostvaruje prinos od 2,00 t/ha dok je primenom i NPK hraniva veći za 480 kg/ha. Povećanje od 480 kg/ha nije veliko, međutim, prirodna obezbeđenost zemljišta hranivima u velikoj meri oređuje visinu prinosa, a samim ti i ostvarenu razliku čime se praćenje stvarnih rezultata đubrenja značajno otežava. Primenom NPK đubriva pre osnovne obrade zemljišta (u jesen) ostvaruje se veći prinos zrna za 300 kg/ha.

Na osnovu rezultata iz proizvodnje može se zaključiti da se primenom NPK hraniva u jesen može ostvariti veći prinos zrna suncokreta.  

Rezultati iz ogleda mnogo preciznije nam govore o visini prinosa nakon primene NPK hraniva u odnosu na njihovo izostavljanje u procesu proizvodnje suncokreta.

Efekat primene NPK hraniva u ogledima

Količina NPK hraniva kg/ha

Prinos zrna suncokreta t/ha

N0P0K0

2,20

N0P100K0

2,90

N0P0K100

2,60

N100P100K100

3,20

N100P200K200

3,30

N200P200K200

2,90

Primenom optimalnih količina hraniva ostvaren je veći prinos zrna suncokreta u poređenju sa kontrolom od čak 1,10t/ha zrna suncokreta. Takođe primenom većih količina hraniva prinos  zrna suncokreta bio je manji za 400 kg/ha.

Primeri iz proizvodnje i iz ogleda dokazuju nedvosmislenu važnost primene osnovnih đubriva u proizvodnji suncokreta. Svaka improvizacija koja podrazumeva izostavljanje NPK hraniva (bez agrohemijskih analiza zemljišta) ne može nam obezbediti postizanje visokih prinosa i stabilnost u procesu proizvodnje suncokreta.