Zablude u ishrani soje

Setva jedne od najvažnijih uljarica, soje, realizuje se krajem marta i u aprilu. Mnogi poljoprivredni proizvođači u našoj zemlji smatraju da u procesu proizvodnje soje upotreba osnovnih NPK đubriva u jesenjem periodu, pre početka osnovne obrade, nije potrebna bez obzira na obezbeđenost zemljišta hranivima (pre svega fosforom i kalijumom).

Proizvođači često misle da je upotreba nitragina dovoljna i da će soja sama sebi,  zahvaljujući ovom mikrobiološkom đubrivu, obezbediti dovoljne količine hraniva. Nažalost, soja može ostvariti simbiozu samo sa bakterijama koje vrše fiksaciju atmosferskog azota.

Prednost soje, u poređenju sa drugim biljnim vrstama, u pogledu obezbeđivanja dovoljnih količina fosfora i kalijuma se gubi. Unošenjem u zemljište putem inokulacije semena soje slobodnih-nesimbiotskih mikoorganizama koji bi mogli da vrše prevođenje fosfora i kalijuma u lakše pritupačne forme, po ovoj logici, moglo bi da bude delotvorno i na svim drugim gajenim biljnim vrstama.

Ozbiljnim proizvođačima ozbiljna proizvodnja bilo koje biljne vrste, uključujući i soju, nezamisliva je bez primene osnovnih mineralnih đubriva (NPK). O važnosti  primene NPK đubriva u procesu proizvodnje soje govori i činjenica da prinosom od 1t zrna i odgovarajućom količinom žetvenih ostataka ova biljna vrsta iznese od 16 do 27kg fosfora i 36 do 60kg  kalijuma. Međutim, u procesu proizvodnje dešava se da proizvođači postižu visoke prinose soje, a u nekim slučajevima čak i bolje na parcelama na kojima nije izvršena primena NPK đubriva. Naravno i to je moguće, ali samo na parcelama koje su dobro ili ekstremno dobro obezbeđene pre svega fosforom i kalijumom (u oba slučaja oba elementa se troše iz zemljišnih rezervi).

Dokaz je ogled sa đubrenjem soje sa različitm količinama NPK đubriva i prinosom.

Primena NPK đubriva u usevu soje:

količina đubriva kg/ha

prinos soje u kg/ha

kontola-bez đubrenja

2.912

NPK-100

3.395

NPK-200

3.742

NPK-300

3.987

NPK-400

3.810

Primenom NPK đubriva u svim varijantama ogleda ostvaren je veći prinos u odnosu na kontrolu, a razlike su se kretale od 483kg/ha do 1075kg/ha. Zašto je prinos soje prilikom izostanka unošenja osnovnih mineralnih đubriva niži? Zato što je od osnovnog značaja uticaj elemenata fosfora i kalijuma u procesu rasta i razvoja gajenih biljaka.

Akutni, veliki nedostatak fosfora u zemljištu,  dovodi do usporene deobe ćelija,  što za posledicu ima usporen porast biljaka, kako nadzemnog dela tako i korena, lošeg razvoja generativnih organa, formiranja malog broja plodova i semena kod gajenih biljaka.

Nedostatak kalijuma dovodi do otežanog usvajanja i transporta, kako svih hraniva tako i vode, loše regulacije  pH vrednosti ćelijskog soka u biljci, usporenog porasta mladog tkiva, loše regulacije osmotskog pritiska i transpiracije.

Stoga sledi zaključak da je soju nemoguće proizvoditi bez pravilne primene NPK mineralnih đubriva, ukoliko želimo da ostvarimo zadovoljavajuće prinose ove uljarice.