Analiza zemljišta — neophodna mera u savremenom voćarstvu

U našim klimatskim uslovima voćne biljne vrste se mogu saditi od oktobra do aprila meseca. Po pravilu, treba ih saditi u jesen, na zemljštima koja su laka, propustljiva, čime se postiže bolje primanje sadnica i bolji napredak, rast i rodnost voćaka.

Voćke se mogu saditi i u proleće, ukoliko zemljište nije dobro pripremljeno u jesen, pa mu je potrebno da bude isitnjeno zimskim mrazevima, kao i u slučajevima kada je isto bilo suviše vlažno zbog visokog nivoa podzemnih voda, što bi dovelo do izmrzavanja korena tokom zimskog perioda. Prolećna sadnja je uspešna ako se obavi vrlo rano — krajem februara i u toku marta meseca.

Uspešnost prolećne sadnje u mnogome zavisi od količine hranljivih elemenata u zemljištu koji su neophodni za rast, razvoj i rodnost samih voćnih biljnih vrsta. Upravo se analizom zemljišta određuje prisustvo hranljivih elemenata u zemljištu i njegova Ph vrednost.

U zavisnosti od voćne vrste, razlikuju se i potrebe za navedenim elementima. Unošenje većih količina hraniva od onih koje su biljkama zapravo potrebne, pre svega nepotrebno povećava troškove proizvodnje, a može dovesti i do opadanja kvaliteta ploda, pojave toksičnosti i nedostataka, blokiranja usvajanja nekih drugih elemenata. Ako se ne primenjuju na adekvatan način, đubriva mogu biti zagađivači jezera, reka i podzemnih voda.

Uzorkovanje zemljišta za potrebe kontrole plodnosti voćnih biljnih vrsta se vrši na dve dubine od 0-30 cm i od 30-60 cm, tako da se analiziraju i oni horizonti zdravice zemljišta koji su kisele reakcije ili sadrže kalcijum. Ako vreme dozvoljava, pre sadnje može se izvršiti kalcifikacija ukoliko je neophodno. Kalcifikaciju zemljišta, koja se obavlja pre sadnje, treba izvršiti dok pH ne dostigne vrednost 6.5-6.8. Može se izvršiti i inkorporacija fosfornih ili kalijumovih đubriva u koncentracijama po preporukama na osnovu analize zemljišta.

Stručna služba kompanije Victoria Logistic, apeluje na sve proizvođače da urade uzorkovanje i analizu zemljišta pre svake dalje investicije u proizvodnju i na taj način slede savete struke i nauke, a samim tim i postanu što konkurentniji u današnjoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Bilten "Za našu zemlju", broj 61, januar 2018.