ELATUS ERA-nova era u zaštiti strnih žita

Stručna podrška: Syngenta tim, Syngenta doo Beograd

Zaštita strnih žita nije ni malo jednostavna jer proizvodnja može biti ugrožena brojnim abiotskim i biotskim faktorima. Stresni uslovi i velike temperaturne razlike, suša i pojava prouzrokovača ekonomski najznačajnijih bolesti mogu da ugroze sav trud i ulaganja u proizvodnji pšenice. 

U poslednjih nekoliko godina zaštita pšenice od bolesti je postala redovna mera. Za postizanje visokih i stabilnih prinosa, a u zavisnosti od vremenskih uslova i „pritiska“ bolesti, u polju sprovodimo minimalno jedan a maksimalno tri tretmana protiv ključnih bolesti.

Sa samo jednim fungicidnim tretmanom vrlo lako može se sačuvati od 30-45% potencijalnog prinosa u odnosu na netretirano polje.

Kako bi osigurali kvalitetne i visoke prinose, veoma je važno zaštiti klas od fuzarioze. Primenjen na početku cvetanja, fungicid ELATUS™ Era u količini od 0,8 l/ha predstavlja odlično rešenje u periodu idealnih uslova za razvoj bolesti.

ELATUS™ Era je najnoviji SDHI fungicid kompanije Syngenta, koji predstavlja novu epohu u zaštiti strnih žita. SNAŽAN  fungicid koji svojom POTPUNOM zaštitom lista osigurava STABILAN prinos i kvalitet zrna.

Fungicid ELATUS®Era je kombinacija dve aktivne supstance: SOLATENOL® i protiokonazol.
Aktivna supstanca SOLATENOL® se snažno vezuje za voštani sloj lista odakle se translaminarno kreće ka vrhu lista. Ovo kretanje rezultira ravnomernijom distribucijom kroz celo biljno tkivo. Zbog njegove distribucije na listu i unutar lista kao i zbog snažnog unutrašnjeg delovanja  aktivna materija SOLATENOL™ pruža visoki stepen zaštite,  sprečavajući zarazu u početnim fazama razvoja bolesti kako bi se ostvarila maksimalna produktivnost biljke.

 ELATUS™ Era

• Najnoviji SDHI fungicid kompanije Syngenta

• SNAŽAN fungicid koji svojom POTPUNOM zaštitom lista i klasa osigurava POUZDAN prinos i kvalitet zrna

• Potpuna zaštita pšenice i ječma od najvažnijih prouzrokovača bolesti

 • Ravnomerna distribucija kroz celo biljno tkivo

• Visok stepen zaštite u svim fazama razvoja bolesti

• Dokazano veći prinos

Otkrijte formulu za zdrav i visok prinos žitarica uz fungicid ELATUS™ Era.

 

 

Bilten "Za našu zemlju" broj 87, mart 2020.godine.