Pojava štetočina uljane repice posle nicanja

Na području cele zemlje, još uvek je u toku setva uljane repice, dok se ranije posejani usevi nalaze u fazi od nicanja pa sve do razvijena 4 lista.

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo imaga, jaja i larvi repičine lisne ose (Athalia rosae). U toku je kopulacija odraslih jedinki i polaganje jaja, dok je na pojedinim regionima registrovan i početak piljenja pagusenica.

Najavljene visoke dnevne temperature u narednom periodu, pogodovaće intenzivnijem razvoju ove štetočine.

 

  Slika 1. Odrasla jedinka,                       Slika 2. Pagusenica koja nanosi štete

 

Štete na usevu uljane repice prave pagusenice koje se hrane tek izniklim biljkama. Najveće štete nastaju u početnim fazama razvoja useva kada usled jačeg napada može doći do potpunog golobrsta.

Preporuka svim proizvođačima je da pregledaju useve repice na prisustvo ove štetočine. Ukoliko se ustanovi prisustvo na nivou praga štetnosti od 1 pagusenice po biljci ili 50 pagusenica po m2 preporučuje se primena hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih insekticida:

·        Decis 2,5 EC, Futocis EC-2,5, Konfuzija (na bazi aktivne materije deltametrin) u količini primene od 0,2 - 0,3 l/ha

·        Fastac 10 EC (na bazi aktivne materije alfa-cipermetrin) u količini od 0,1 l/ha

·        Grom (na bazi lambda-cihalotrina) i u količini primene od 0,2 - 0,25 l/ha

Na pojedinim parcelama registrovano je i prisustvo buvača (Phyllotreta sp.) i vaši (Aphididae). Navedeni insekticidi delovaće i na suzbijanje ovih štetočina.

 

Izvor, fotografije: PIS Vojvodine