SRĐAN POPOV

Kompanija Victoriaoil je fabrika za preradu uljarica sa raznim mogućnostima proizvodnje ulja od soje, suncokreta, uljane repice, kao i sačmi. Koji su kapaciteti prerade i najznačajniji proizvodi za tržište Srbije i izvoz?

Osnovna delatnost kompanije Victoriaoil je proizvodnja sirovih i rafinisanih ulja, proteinske sačme, biodizela i nusproizvoda poput lecitina koji imaju sve veći značaj kao proizvodi sa visokom maržom. Danas naša fabrika na godišnjem nivou preradi oko 230.000 tona suncokreta i preko 85.000 tona soje i uljane repice kombinovano.

Savremena tehnologija prerade, proizvodni i skladištni kapaciteti u čije je unapređenje Victoria Group, u čijem sastavu poslujemo, puno ulagala u poslednjih deset godina, omogućavaju nam da efikasno postignemo najviši kvalitet proizvoda uz punu uposlenost kapaciteta.

U Victoriaoilu se nalazi i savremeni pogon za punjenje i ambalažiranje jestivog ulja, kapaciteta 300.000 litara na dan, kao i linija za punjenje boca od 5 litara za kojima postoje sve veći zahtevi. Zanimljivo je da je jedan od naših najznačajnijih proizvoda u poslednjih nekoliko godina postao suncokretov lecitin. Sojin lecitin je standardni proizvod i Sojaproteina i naše fabrike, ali se suncokretov lecitin pojavio kao nešto vrlo interesantno konditorima, tako da trenutne potrebe tržišta prevazilaze našu proizvodnju.

Sojino ulje i sačme iz Victoriaoila su uvek bile veoma kurentan i vrednovan proizvod, čemu svakako doprinosi i mogućnost kvalitetnog prijema sirovina i otpreme gotovih proizvoda usled dobre geografske pozicije – blizine autoputa i železničkog koloseka u krugu fabrike.

Koliki je udeo izvoza u ukupnoj prodaji?

Kao pretežni izvoznik na tržišta zemalja sa kojima se graničimo, kao i tržište Austrije, Slovačke, Slovenije, Grčke i Albanije plasiramo oko 60% proizvodnje. U okolnim zemljama, kao i na domaćem tržištu, Iskon je postao prepoznatljiv potrošački brend naše kompanije kao jestivo suncokretovo ulje vrhunskog kvaliteta. Naše rafinisano suncokretovo i repičino ulje je prisutno na domaćem i regionalnom tržištu i kroz privatne robne marke najpoznatijih trgovačkih lanaca. Prošle godine je flaširano 73 miliona litara rafinisanog ulja i veći je bio udeo izvoza, dok je ove godine povećano učešće prodaje na domaćem tržištu. Značajni izvoz osim u segmentu rafinisanih ulja Victoriaoil postiže i u plasmanu sirovih ulja, sačmi i lecitina. Ovo našu kompaniju već nekoliko godina pozicionira u red najvećih izvoznika u Srbiji.

Iako ste fokusirani na tržište regiona, ispostavilo se da ni Kina nije daleko za vas?

Upravo tako. Krajem prošle godine smo upakovali kontejner našeg ambalažiranog ulja, koje je uspešno transportovano i plasirano u Kini, tako da su naši kineski partneri nedavno došli sa zahtevima za nastavak, saradnje. Upravo smo, na primer, izvezli 500 tona sojinog sirovog ulja u Kinu.

Iskon ulje potvrdilo je svoj kvalitet još jednom nagradom, Velikom zlatnom medaljom koja Vam je uručena na završenom Poljoprivrednom sajmu? Da li je osvajanje nagrada za Vas izazov i da li Vam nagrade otvaraju nova tržišta?

Naravno da nam je osvajanje svake nagrade čast, ali i obaveza i izazov da istrajemo u stalnom unapređenju poslovnih i proizvodnih procesa. To na kraju rezultuje kvalitetnim proizvodima, pa onda dođu i nagrade kao što je Velika zlatna medalja i druge nagrade Novosadskog sajma koje tradicionalno osvajamo.

Naši kupci i poslovni partneri su ti koji očekuju od nas da budemo najbolji. Tu ne mislim samo na kvalitet ulja nego i na sve različite zahteve koje postavljaju partneri u lancu snabdevanja - od kvaliteta komunikacije, preko pakovanja i transporta, do uslužnosti i fleksibilnosti u čestim promenama zahteva. Na primer, veliki prodajni lanci i internacionalne konditorske kompanije šalju svoje nezavisne inspekcije iz inostranstva za proveru kvaliteta i usaglašenosti sa kriterijumima koje očekuju i standardima koje moraju da održe.

Victoriaoil je implementirala brojne standarde u skladu sa najstrožom legislativom razvijenih svetskih tržišta: ISO 9001, HACCP, ISO 14001, OHSAS 18001, KOSHER, HALAL, IFS Food, GMP+B2 (2010) i ISCC.

Ali, moram da istaknem da dobar rezultat naše fabrike, pored najvišeg kvaliteta proizvoda i usluga, podrazumeva i maksimalnu popunjenost proizvodnih kapaciteta i sposobnost da se brzo i efikasno preorijentišemo sa prerade jedne uljarice na drugu uljaricu u skladu sa poslovnim potrebama. Pri tome, da bismo u aktuelnim tržišnim uslovima očuvali konkurentnost naših proizvoda u svim kanalima prodaje, neophodno je da uz sve to postižemo i nižu cenu koštanja proizvoda od konkurencije.

Nabavljate sirovine preko kompanije Victoria Logistic. Kako teče saradnja tokom otkupa?

Zajedno organizujemo transport otkupljenog zrna u toku kampanje, tako da se maksimalno efikasno uposle svi kapaciteti i osigura kvalitet zrna. Operativni kapacitet prijema u fabrici je u proseku i do 30% veći kada zajedno sprovodimo dnevno planirani otkup i kada povećavamo obrt i uposlenost angažovanih kamiona. Sortiramo zrno po vlazi i kvalitetu, zaprimimo više i skladištimo sirovinu u silosima i u podnim skladištima uz više prolaza u sušenju.

U toku prijema zajedno uspešno savladamo nalete. Ovakvim principom rada smanjujemo značajno troškove, tako da smo maksimalno ekonomični i konkurentni po pitanju ukupne cene koštanja sirovine koju zaprimamo u našim i iznajmljenim silosima. Efikasnost naše operative u otkupu, skladištenju, logistici i preradi uljarica je na najvišem nivou.

Komunicirate sa poljoprivrednim proizvođačima, šta po Vašem mišljenju oni mogu dodatno da urade kako bi saradnja bila još bolja?

Veći broj sertifikata koje posedujemo podrazumevaju da moramo da dokažemo da imamo najbliži kontakt sa proizvođačima sirovina i da smo opredeljeni da, na primer, zajedno sa njima brinemo o očuvanju životne sredine i dozvoljenoj upotrebi đubriva i preparata za zaštitu uljarica koje otkupljujemo. Neophodno je da dođemo do potrebnog kvaliteta zrna koje prerađujemo, pa tako naše znanje i iskustvo zajedno sa kolegama iz Victoria Logistic prenosimo na naše dobavljače i postižemo usklađenost svih u lancu proizvodnje prema očekivanim standardima i zahtevima i potrebama tržišta i krajnjih potrošača naših proizvoda. Što manje posrednika to je komunikacija i saradnja bolja i efikasnija.

Šta možete da kažete o energetskoj efikasnosti fabrike?

Ova fabrika je izuzetno zahtevna po pitanju potrošnje energije, ali smo investicijama u obnovljive izvore energije uspeli da postignemo energetsku efikasnost. Imamo dva kotla na biomasu koji uglavnom sagorevaju suncokretovu ljusku koju dobijamo tokom procesa ljuštenja zrna koje prerađujemo. Noviji kotao „Vyncke“ svojim kapacitetom za proizvodnju vodene pare zadovoljava uobičajene potrebe rada cele fabrike, ali mora da se očisti nekoliko puta godišnje. Tokom njegovog periodičnog održavanja koristimo manji kotao „Kirka“, a oba kotla su u upotrebi tokom jesenjeg otkupa zrna, kada je uz punu preradu svo zrno potrebno osušiti i uskladištiti. Sagorevamo pored suncokretove i sojinu ljusku iz Sojaproteina, silosni otpad iz naše fabrike, a omogućili smo da se u kotlovima može sagorevati i pellet koji se proizvodi u Victoria Starch, takođe deo sistema Victoria Group. Ovim smo postigli neophodnu ekonomičnost proizvodnje i energetsku nezavisnost, a sa aspekta zaštite životne sredine izbegli smo korišćenje mazuta kao goriva i osigurali minimalni nivo emisije štetnih čestica u vazduh.

Victoriaoil zaista može da se pohvali dobrim rezultatima. Kakvi su Vam dalji planovi i na čemu je baziran Vaš uspeh?

Za očuvanje liderske pozicije na tržištu i konkurentske prednosti ključan je stalni fokus na kvalitet. U postizanju dobrih rezultata pomaže nam timski rad i sinergija sa kompanijom Victoria Logistic u nabavci, skladištenju i dopremi zrna, partnerstvo sa Sojaproteinom u snabdevanju tržišta proizvodima od soje, a u okviru naše kompanije fleksibilnost u odgovoru na zahteve tržišta i operativna efikasnost koja rezultuje niskim troškovima prerade.

Naša odgovornost u poslovanju ogleda se i u odnosu prema zaposlenima, vlasnicima kapitala i lokalnoj zajednici. Verujemo u stalno ulaganje ne samo u razvoj proizvoda nego i veštine i znanja zaposlenih. Ulažemo neprestano u proizvodne kapacitete, unapređujemo odnose sa kupcima i dobavljačima da bismo razumeli njihove potrebe i osigurali dobre sirovine i usluge.

jul 2016