Odgovorno bavljenje poljoprivredom

Prenošenje znanja i stručna podrška

Zaokružen paket usluga

Trgovina, distribucija, transport i skladištenje

AgroPort centar

Logistički centar za agrobiznis u Bačkoj Palanci

Spona između poljoprivrednih proizvođača i prerađivača

Saradnja sa 300 kooperanata i 40.000 poljoprivrednika

Kalkulator

Kalkulator za obračun potrebne količine semena suncokreta i soje

 

GORAN ŽIVKOV
konsultant za FAO, EU, UNDP, EBRD, Svetsku banku

Vlasnik i programski direktor konsultantske kuće Seedev i član Upravnog odbora ProCredit banke u Srbiji

>>