Partneri

Agrotim Victoria Logistic uspešno sarađuje sa oko 40.000 poljoprivrednih proizvođača preko više od 300 kooperanata, pri čemu saradnju bazira na dugoročnim partnerstvima, integritetu i pouzdanosti, kao i visokom kvalitetu. Agrotim kontinuirano unapređuje odnos sa partnerima u cilju maksimalne efikasnosti, jačanja biznisa i negovanja konstruktivnog poslovnog okruženja zasnovanog na poverenju, poštovanju i obostranom doprinosu zajedničkom uspehu.

Za nas partnerstvo znači:
- Poverenje
- Pouzdanost
- Posvećenost
- Planiranje
- Prepoznatljivost

Sarađujemo sa partnerima koji znaju vrednost pravog partnerstva i dele našu viziju “precizne poljoprivrede”.

Primeri dobre prakse – iskustva i uspesi naših partnera