Saradnja između Victoria Logistic i kontrolne kuće SGS

Intervju - Marinko Ukropina direktor kompanije SGS Beograd

SGS je vodeća svetska kompanija za kontrolisanje, verifikaciju, ispitivanje i sertifikaciju. Priznata je kao globalni reper za kvalitet i integritet. Sa više od 80 hiljada zaposlenih, posluje u vidu mreže sa preko 1.650 predstavništava i laboratorija širom sveta. U Srbiji je 2001. godine, kao punopravni član SGS Grupe osnovan SGS Beograd od kada i počinje brz razvoj i osvajanje novog tržišta u oblasti profesionalnih i specijalizovanih usluga. SGS Beograd danas zapošljava preko 180 kvalifikovanih i iskusnih stručnjaka posvećenih pružanju vrhunske usluge. O radu i vođenju kompanije koja je lider u svojoj industriji, kao i o saradnji sa Victoria Logistic, članicom sistema Victoria Group, razgovarali smo sa gospodinom Marinkom Ukropinom, generalnim direktorom SGS Beograd.

Uz kratko predstavljanje tima SGS Beograd molimo da nam ukažete na segmente poslovanja koje razvijate u našoj zemlji?

Predstavništvo u Srbiji je počelo sa radom 2001. godine kada nas je bilo  četvoro. Za četrnaest godina postojanja, kompanija se kontinuirano razvijala. Danas moj tim čini preko 180 zaposlenih i preko 300 spoljnih saradnika. Segmenti koje pokrivamo tiču se kontrole kvaliteta različitih proizvoda, najviše u sektoru poljoprivrede, minerala, nafte i naftnih derivata. Što se tiče sertifikacije, prisutni smo u svim segmentima sa standardima koji pokrivaju sisteme menadžmenta kvaliteta, od osnovnog standarda ISO 9001 do mnogih drugih koji obezbeđuju sigurnost i bezbednost u prehrambenoj industriji, automobilskoj industriji, IT sektoru i mnogim drugim. Kompanija SGS je lider na tržištu sa preko 30% tržišnog učešća.  Vršenje ispitivanja u  okviru sopstvenih laboratorijskih kapaciteta još jedna je od delatnosti kompanije sa posebnim akcentom na prehrambenu i poljoprivrednu industriju iako radimo i ispitivanja tekstila, drveta i sl. Naše glavne kompetencije u oblastima kontrolisanja, verifikacije, ispitivanja I sertifikacije neprekidno unapređujemo kako bi u svojoj klasi bile najbolje.

Koliko su po Vašem mišljenju standardi doprineli jačanju Vaših poslovnih partnera na tržištu Evrope?

Ono što sigurno nedostaje Srbiji, a što uspešne zemlje i kompanije rade, jeste poštovanje propisa, regulative, standarda. Bez obzira na to koji su i kakvi važeći zakoni i propisi u zemlji mi ih moramo poštovati. Čak ni država ne insistira adekvatno na poštovanju istih. Imamo slučajeve, a naročito u prehrambenoj i poljoprivrednoj industriji, gde se Zakon o bezbednosti hrane ne poštuje adekvatno, naročito kod malih kompanija koje se bave i trgovinom, a sve se to nadovezuje na primenu međunarodnih standarda koji pokazuju pouzdanost i stabilnost neke kompanije. Kada imate dobru osnovu, bazu gde se poštuju pravila, regulative, dobija se disciplina, stalan nivo kvaliteta proizvoda, pouzdan bezbedonosni faktor. Svako ko poštuje standarde opstaje u teškim poslovnim sredinama uz konkurenciju koja je izuzetno jaka i snažna. Po mom mišljenju svaki standard je bez sumnje mnogo doprineo jačanju pozicije svakog poslovnog partnera na tržištu, kako u Srbiji, tako i u Evropi.

Šta su budući planovi kompanije SGS?

Kompanija SGS se kontinuirano razvija i taj trend ćemo sigurno nastaviti. Sve nove usluge su razvijene u SGS Grupi, a potom ih mi takve primenjujemo u Srbiji. Još 2004. godine smo prvi počeli da primenjujemo IP non GMO program sa kompanijom Sojaprotein iz Bečeja koji je mnogo doneo i samom poslovnom imidžu kompanije Sojaprotein i izvozu proizvoda od soje. Kada je u pitanju sektor poljoprivrede mogu da kažem da se ozbiljno bavimo istim uz konstantno prilagođavanje novinama. Planirano je uvođenje usluge mapiranja polja koje omogućava da pratimo svako područje i njegovu izloženost bolestima određenih biljnih vrsta, sertifikaciju obnovljivih izvora energije-biomasa. Uvode se programi efikasnijeg uzorkovanja primenom automatskih uzorkivača koji su postavljeni na silosima, uređaja na prijemnim mestima koji odmah po prijemu robe daju parametre kvaliteta te robe, bez čekanja, čime je sam prijem kompletniji i brži. Razvili smo sistem prevoza rasutih tereta po svetu uz pomoć fleksi materijala koji se širi. Mogućnost da se u kontejnerima preveze rasuti materijal bez ikakvih gubitaka, sigurno veoma znači brojnim kompanijama u poslovanju. Kontinuiran razvoj, ponuda novih usluga, čine da nam naši partneri veruju i rado sarađuju sa nama.

Kako biste opisali saradnju kompanija SGS i Victoria Group?

Odmah po osnivanju, kompanija SGS počinje saradnju sa kompanijom Victoria Group, sa Sojaproteinom na sojinoj sačmi, a kao što sam već rekao, od 2004. godine radimo na NON-GMO IP programu. Saradnju smo razvili i u delu monitoringa kolaterala, gde je Victoria Group davala svoju robu kao zalogu bankama, a mi smo držali nadzor nad tom robom o čemu smo izveštavali banke. Izvrsna saradnja je i na primeni novih standarda koju bih generalno okarakterisao kao sigurnu i kvalitetnu, a koja sa obe strane nudi inova- tivne pristupe i rešenja.

S obzirom da su zahtevi kompanije Victoria Logistic u pogledu standarda, kontrole kvaliteta, sertifikacije sve veći, da li kompanija SGS može u potpunosti da odgovori na njih?

Kompanija SGS i kompanija Victoria Logistic imaju izuzetnu poslovnu saradnju. SGS Beograd koristi resurse cele SGS Grupe kako bismo odgovorili na sve zahteve kompanija partnera. Budući da smo na izvoru dešavanja, raspolažemo informacijama iz celog sveta i sve nove informacije prenosimo menadžmentu kompanije Victoria Logistic. Na taj način im omogućavamo da „oslušnu“  i prate svetske trendove kako bi na vreme bili spremni da odgovore na sve izazove.

IP program kompaniju Victoria Logistic čini prepoznatljivom u Evropi. Šta još treba uraditi po pitanju IP programa po Vašem mišljenju?

Bez obzira na to što kompanije Victoria Logistic i Sojaprotein imaju odličan program, mi već idemo dalje. Zajedno smo započeli praćenje IP programa u Hrvatskoj. Preradom soje iz Hrvatske u Sojaproteinu, mnogo će se uraditi na proširenju programa što će biti značajno i za Srbiju i za region. A činjeninca da Srbija i Hrvatska izvoze robu u  Evropsku uniju govori u prilog tome da je već započela Evropska priča.

Šta možete reći o daljem proširenju saradnje?

Proširenje saradnje će se sigurno desiti u logistici i prevozu fleksi tankovima. To je naša nova usluga. Ponudićemo najpovoljniji transport tečnih i praškastih proizvoda, a tu je i usluga mapiranja parcela u Vojvodini sa fokusom na  utvrđivanje mogućnosti pojave štetočina i bolesti. Vrlo nam je bitno da razvijamo oblast fumigacije i DDD zaštite i to ne samo za interne potrebe već i kao model zajedničkog nastupa na tržištu. Proširićemo sigurno i saradnju u delu sudova pod pritiskom, kao i u proceni vrednosti objekata i opreme. Saradnja će sasvim sigurno biti  još bolja i jača u budućnosti, na obostranu korist.

Predstoji nam otkup. Možemo li da budemo sigurni u dobre rezultate tj. kvalitet robe koja će se prerađivati u sistemu Victoria Group?

Naravno. Adekvatne pripreme u organizacionom i tehničkom smislu su već urađene. Završena je instalacija mehaničke sonde, automatskih uzorkivača. Pored kvali- tetnijih uzoraka znatno će se skratiti vreme uzorkovanja i analize, odnosno prijema robe. Imamo dobro utreniran, spreman tim na svakom otkupnom mestu. Ove sezone uvodimo i metode kvantifikacije kako bismo smanjili vreme čekanja analize i troškove prevoza uzoraka u laboratorije. Time će se ostvariti optimizacija poslovanja i kompanije. Victoria Logistic i kompanije SGS. Nabavili smo i najnoviji model PCR analizatora, što će dati još tačnije rezultate. Uz nastavak dobre međusobne komunikacije između kompanija apsolutno sam siguran da će ova 2015. sezona biti odlična i rekordna.

Vi ste bili prva kompanija koja je radila na sertifikaciji Dunav soja standarda koji je kompanija Victoria Logistic uvela prošle godine. Šta mislite o tom standardu i šta on donosi kompaniji Victoria Logistic za tržište Evrope?

Interesantno je da je taj standard prvi dobijen u Srbiji. Jedan je od prvih standarda takođe u celom Dunavskom delu. Od kolega iz Dunavskog sliva dobijamo informacije o pozitivnim efektima uvođenja ovog standarda, ali i odgovore od klijenata da će to biti zahtev koji će se samo proširivati u budućnosti. Time je konkurentnost kompanije Victoria Logistic već obezbeđena. Sertifikacijom kompanije Victoria Logistic i kompanija SGS je unapredila svoj imidž.