Garancija sledljivosti i kontrole kvaliteta zrna soje od setve do prerade zrna

INTERVJU-MARIJA KALENTIĆ-DIREKTORKA DUNAV SOJA ORGANIZACIJE
Koji je cilj osnivanja Dunav Soja organizacije?

Dunav Soja udruženje je nezavisna, međunarodna, neprofitna organizacija sa sedištem u Beču.  Okuplja proizvođače i prerađivače soje, kao i brojne druge organizacije i institucije, koje aktivno doprinose razvoju, promociji i unapređivanju proizvodnje i prerade soje u regionu Dunava. Velika je potražnja za proteinima kojih je u Evropi nedovoljno, a zatim tu su i zahtevi potrošača za GM free, odnosno genetski nemodifikovanom hranom. Ujedno podsticanjem proizvodnje soje u Dunavskom regionu utiče se i na smanjenje prekomerne zavisnosti od uvoza iz prekookeanskih zemalja. Inicijativa osnivanja jeste da se podmire potrebe tržišta za visokokvalitetnom GM free sojom u Evropi.

Od kada organizacija Dunav Soja postoji u svetu i u kojim zemljama organizacija ima svoje kancelarije?

Dunav Soja sa sedištem u Beču posluje od 2012. godine, dok je Regionalni centar u Novom Sadu osnovan u maju 2014. godine. Regionalni centar je strateški pozicioniran u Novom Sadu, u Vojvodini,  koja predstavlja model za ostale evropske zemlje u proizvodnji visoko kvalitetne genetski nemodifikovane soje, jer raspolaže kvalitetnim domaćim sortama, sjajnim proizvođačima i naravno Sojaproteinom, vodećim prerađivačem soje u jugoistočnoj i centralnoj Evropi. Regionalni centar je nadležan za region Srbije, Hrvatske, BiH, Slovenije i Mađarske. Pored Beča i Novog Sada, kancelarija postoji u Bukureštu (Rumunija), a predstavnike imamo i u Bazelu (Švajcarska) i u Venetu (Italija).

Kako je organizovana kancelarija organizacije u Srbiji i koliko zaposlenih imate?

Centar trenutno posluje sa petoro zaposlenih. Tim čine regionalni direktor, dva projektna koordinatora, poslovni sekretar, kao i area menadžer na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Koje usluge pruža Dunav Soja organizacija u Srbiji?

Regionalni centar u Novom Sadu zalaže se s jedne strane za uvođenje domaće soje na tržište Zapadne Evrope u okviru Dunav Soja standarda kvaliteta, kao i uvođenje novih kupaca i investitora u proizvodnju i preradu soje u regionu. S druge strane, uvođenje Dunav soja standarda kvaliteta u domaće proizvodne lance, kroz označavanje domaćih prehrambenih proizvoda (meso, mleko, jaja...) Dunav Soja oznakom, značajno će doprineti zaštiti kvaliteta lokalnih proizvoda i očuvanju domaće visokokvalitetne proizvodnje i prerade soje kroz integrisanje u označene programe kvaliteta.

Da li je osnivanje organizacije opravdalo svoj cilj u Srbiji?

Svakako da jeste, Dunav Soja u Srbiji posluje svim svojim kapacitetima.  Od momenta osnivanja do danas imali smo veliki broj aktivnosti. Od raspisivanja projekata proteinskih partnerstava, rada na realizaciji istih kroz brojne match making aktivnosti, B2B skupove (23. marta u Austriji u Beču) sa ciljem povezivanja proizvođača i prerađivača soje sa kupcima na EU tržištima, ali i na razvoju poboljšanog curiculuma za proizvodnju organske i konvencionalne soje, preko organizacije treninga i obuka, Dana polja... Zaista nam je drago da možemo da najavimo da će ovogodišnji nacionalni dan polja biti organizovan zajedno sa kompanijom Victoria Group u cilju prezentacije najboljih poljoprivrednih praksi u proizvodnji soje. Aktivnosti Regionalnog Centra su podržane od strane Nemačke Organizacije za Međunarodnu saradnju (GIZ), kao i Austrijske Razvojne Agencije (ADA).

 
Koji su najznačajniji izazovi sa kojima se suočavate kao organizacija?

Lanac snabdevanja sojom je dug i kompleksan - od proizvodnje semena soje pa do samog potrošača najčešće je uključeno od 5 do 8 kompanija. Da bismo kreirali nov, ekonomski održiv, fer i transparentan lanac vrednosti Evropske soje, moramo da uključimo sve aktere (semenske kuće, primarne proizvođače soje, silose, prerađivače, trgovce, proizvođače stočne hrane, klanice, trgovinske lance, nevladine organizacije) i da zahtevamo njihovu blisku saradnju. Kako je naš cilj da ujedno unapredimo i ekološki aspekt same proizvodnje i ruralnog razvoja uz obezbeđivanje suvereniteta hrane u Evropi, mi moramo da balansiramo između različitih interesa i da kreiramo ekonomski ekološki održiv sistem proizvodnje Evropske soje. Trenutno imamo preko 175 članova i izazov nam je da blisko i uspešno sarađujemo sa svima njima.
     
Podstičete gajenje visokokvalitetne nemodifikovane soje u Dunavskom regionu. Koje su količine soje u pitanju, na kojoj površini i gde se distribuira proizvedena soja?

Proizvodnja soje u Evropi je u porastu. Prema našim podacima, površine pod sojom u Dunavskom regionu (isključujući Ukrajinu) su u značajnom porastu. U 2012. zabeležena je površina pod sojom 600.000ha dok je u 2014. površina povećana na 750.000ha. Očekujemo da će proizvodnja soje u 2015. godini porasti za još 50.000 do 100.000ha. Planirani zahtevi za Dunav sojom u 2015. se predviđaju u iznosu od 180.000 tona (120.000 tona soje iz žetve 2014. i 60.000 tona  iz žetve 2015.). Tržišta koja su trenutno najviše zainteresovana za korišćenje Dunav Soja programa kvaliteta su Austrija, Švajcarska i Nemačka.

Koji su kriterijumi koje potencijalni članovi moraju da ispunjavaju, odnosno, kakao neko može postati član Dunav Soja organizacije?

Kao internacionalna, neprofitna organizacija otvoreni smo za sve koji su zainteresovani i podržavaju našu viziju. Ko god je zainteresovan da doprinese razvoju proizvodnje Evropske soje više je nego dobrodošao da postane naš član. Visina članarine se određuje prema godišnjem obrtu kapitala kompanije koja želi članstvo u Dunav Soji (najniža članarina iznosi 50 eura). Mi imamo članove u 16 zemalja, mnoge su i izvan Dunavskog regiona, kao Francuska, Velika Britanija i dr.

Ko su Vaši članovi na svetskom nivou? 

Dunav Soja trenutno broji preko 175 članova iz 16 zemalja i različitih područja delovanja. Pored velikog broja kompanija koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, preradom, logistikom, pored vodećih evropskih trgovinskih lanaca, članovi su nam i neprofitna udruženja, poljoprivredni instituti, fakulteti, laboratorije, sertifikacione kuće pa i pojedinačni poljoprivredni proizvođači. Pored velikog broja članova istakla bih nekoliko onih, svima poznatih i na našem području kao što su: REWE, Aldi, Spar, Lidl, WWF, Bioland Markt, Ecoland, Cereal Docks i mnogi drugi.

Koje domaće kompanije su članice Dunav Soja organizacije i od kada?

Domaće kompanije koje su među prvima prepoznale viziju i ciljeve Dunav Soja udruženja i ujedno pokazale spremnost za zajedničku saradnju su svakako Institut za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada koji se priključio 2012. godine, a zatim 2013. godine Victoria Group, Victoria Logistic, Sojaprotein, Agrogrnja i Delta Agrar.

Kako se može osigurati kvalitet zrna, i koje mogućnosti dobar kvalitet istog daje poljoprivrednim proizvođačima?

Kvalitet je obezbeđen kroz kontrolu sistema koji počinje od poljoprivrednog proizvođača kroz ceo proces proizvodnje i prerade. Sistem se zasniva na praćenju, vidljivosti, visokom standardu u pogledu segregacije i testiranja na GMO kako bi se izbegla kontaminacija. Predmet inspekcije su svi u proizvodnom lancu (otkupljivači-silosi, prerađivači, proizvodnja stočne hrane, klanice, distributeri, marketi) sa izutetkom primarnih proizvođača soje koja je namenjena za proizvodnju stočne hrane. U ovom slučaju proizvođači nisu predmet inspekcije, ali potpisuju izjavu-deklaraciju o proizvodnji soje. S druge strane proizvođači soje, koja se koristi u prehrambenoj industriji su takođe predmet inspekcije. Ako poljoprivredni proizvođači mogu da obezbede dobar kvalitet soje i ako su u okviru Dunav Soja sistema sertifikacije, imaju zaista dobre mogućnosti da obezbede veće tržište za svoje proizvode.

Koji su najznačajniji rezultati ostvareni u 2014. godini, a koji su planovi Vaše organizacije za 2015. godinu? 

Kao najvažniji rezultat u 2014. godini bismo istakli otvaranje Regionalnog centra u Novom Sadu. Takođe, bismo naglasili da smo mnogo uradili na kreiranju održivih potreba sertifikovane Dunav soje u Austriji, Švajcarskoj i Nemačkoj. Što znači da ćemo u 2015. imati više gotovih proizvoda (pre svega jaja i meso) sa Dunav Soja oznakom kvaliteta i još veće zahteve prema našim proizvođačima u pogledu povećanja proizvodnje Dunav Soja soje.

Kako biste okarakterisali saradnju sa kompanijiom Victoria Group?

Victoria Group je jedna od prvih kompanija koja je postala naš član na teritoriji Srbije, kao i prva kompanija koja je sertifikovala prerađene proizvode u skladu sa Dunav Soja standardom kvaliteta u Srbiji.  Sertifikacija linije visoko proteinskih koncentrata Soja Proteina, krajem 2014. godine, kao proizvoda koji imaju široku upotrebu u ishrani životinja, sa nutritivno značajnom vrednošću omogućila je njihovu dostupnust i u Dunav Soja standardu kvaliteta našim partnerima širom Evrope. Ova činjenica predstavlja značajnu mogućnost unapređenja kvaliteta njihove proizvodnje i značajan je korak u razvoju Dunav Soja proizvodnog portfolia. Svakako se nadamo se da će dalja saradnja doneti i nove mogućnosti i izazove u razvoju našeg proizvodnog portfolia.

Kakva su Vaša iskustva kada je u pitanju uvođenje Dunav Soja standarda u članicu Grupe, kompaniju Victoria Logistic? 

Kako Victoria Logistic i Sojaprotein imaju integrisane napredne standarde kvaliteta i veoma dobar sistem praćenja, kontrole i testiranja na GMO, kontrola kvaliteta i implementacija Dunav Soja standarda je bila olakšana, dobra i efikasna. Dunav Soja se uvek trudi da stvori sinergiju, izgradi i nadoveže svoj sistem kontrole na već postojeće sisteme bezbednosti i osiguranja kvaliteta. Sa zadovoljstvom možemo reći da je Dunav Soja implementacija standarda u kompaniji Victoria Group ispunila sva očekivanja!