Direktor Jovan Milin

Zemljoradnička zadruga Čurug je jedna od šest najstarijih zadruga u Vojvodini, a prošle godine je dobila plaketu za uspešno poslovanje koje traje više od sto godina. Spada u retke zadruge koje imaju ovako dugu tradiciju, kojom upravlja stotinak zadrugara koji su delom zaposleni, a delom kooperanti. Zbog toga, kao i zbog odlične poslovne saradnje koju zadruga ostvaruje sa kompanijom Victoria Logistic, bili smo u Čurugu i razgovarali sa direktorom Milin Jovanom.

Jovan Milin je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Novom Sadu na smeru menadžment. O poljoprivredi je slušao još od „malih nogu“ od oca koji je bio direktor ove zadruge 25 godina. Na funkciji direktora zadruge je dve godine. Jovan, kao mladi direktor, voli da sasluša starije od sebe, a u poslovanju mu je cilj da poslovni parneri budu zadovoljni saradnjom sa ZZ Čurug. Vizija mu je da dobrim poslovnim potezima poboljša poslovanje zadruge i zadrugara. Zadruga raspolaže sa oko 1.500 tona skladišnog kapaciteta. „Naši skladišni kapaciteti su mali s obzirom da „obrnemo“ oko 15.000 tona robe godišnje. Robu otkupljujemo na dva otkupna mesta, a ove godine nam je plan da otvorimo nova otkupna mesta. U našem sastavu posluju i dve poljoprivredne apoteke u Čurugu i u Đurđevu. U Čurugu vršimo i tehnički pregled vozila, kao i otkup mleka. Posedujemo sopstvenu mehanizaciju za obradu oko 200 hektara zadružne zemlje,  u svim fazama poljoprivredne proizvodnje, od setve do žetve.

Država daje poreske olakšice za kupovinu nove mehanizacije, što nam je veoma korisno. Pored sopstvene proizvodnje radimo i kooperaciju uz stalno povećanje broja kooperanata,“ kaže Jovan, i dodaje: „Posebno sam ponosan na proizvodnju povrća na površini od 30 hektara. Godišnje proizvedemo oko 1.200 tona luka i skladištimo ga u našoj hladnjači kapaciteta 600 tona. Luk prodajemo velikim supermarketima, a ideja je da povećamo proizvodnju, kako samog luka tako i uvođenje novih povrtarskih biljnih vrsta.

Od ratarske proizvodnje proizvodimo kukuruz, soju, pšenicu. Kooperanti će verovatno ove godine povećati proizvodnju suncokreta s obzirom da su bili zadovoljni prošlogodišnjim iskustvom. Mogu da kažem da zaista imamo više nego korektan odnos sa svim kooperantima. Naravno, ponekad se javi problem, pre svega u zaduživanju repromaterijalom, ali uz korektan, iskren, pre svega ljudski a onda i poslovni odnos nastojimo da sve probleme vidimo kao izazov i da ih savladamo”.

Saradnja zadruge sa kompanijom Victoria Logistic je dugogodišnja i uspešna. „Zaista imam samo reči hvale za tu saradnju. Kompanija Victoria Logistic i uopšte sistem Victoria Group, zasluženo ima epitet najvećeg otkupljivača i prerađivača uljarica. Komercijalni menadžer Sava Rajkov nas redovno obilazi, informiše, nastoji da odgovori na sve naše zahteve, kako u samoj distribuciji svog repromaterijala, tako i kasnije u trgovanju uljaricama. Ispoštuju se rokovi, dogovor je svetinja, što se kaže. Ono što sada planiramo da radimo je analiza zemljišta, usluga koju takođe nudi kompanija Victoria Logistic. Jedino preciznim bavljenjem poljoprivredom, uz stalno praćenje novih tehnologija, osavremenjavanjem proizvodnje, troškovi se mogu minimalizovati, a zarada uvećati“, zaključuje direktor Jovan.

Bilten "Za našu zemlju", broj 50, februar 2017.