Ulaganje u razvoj kroz međusobno poverenje

 „ Kolonija 68 “ DOO iz Alibunara koju zastupa direktor Mane Ćuruvija je novi partner Victoria Logistic Agrotim-a. Povodom prve godine saradnje želeli smo da se dodatno informišemo o stanju u opštini Alibunar i o poslovanju ove firme.

Opština Alibunar se nalazi u ravnici Južnog Banata, u njegovom južnom i jugoistočnom delu, zahvatajući deo Banatske peščare, zauzimajući površinu od 602 km2. Na području opštine se, nalazi ukupno 11 naselja i to: Alibunar, Banatski Karlovac, Nikolinci, Vladimirovac, Lokve, Janošik, Seleuš, Ilandža, Dobrica, Novi Kozjak i Devojački Bunar.

" Kolonija 68 “ DOO  nastala je sa osnovnom idejom i vizijom da postane lider u  organizaciji poljoprivredne proizvodnje i otkupu poljoprivrednih proizvoda u ovoj opštini koja poseduje oko 44.000 ha obradivog zemljišta i po površini zauzima 8. mesto u Vojvodini.

S obzirom na činjenicu da se celokupna privredna aktivnost i razvoj opštine baziraju na poljoprivredi kao osnovnoj privrednoj grani, neophodan je njen kontinuiran razvoj i unapređenje. Da je privreda opštine Alibunar opravdano bazirana na poljoprivredi govori i podatak da je, pored velike površine poljoprivrednog zemljišta, prilično povoljnog za poljoprivrednu proizvodnju, veliko učešće stanovništva koje, bilo kao osnovnu aktivnost, bilo kao dopunsku aktivnost, ostvaruje dohodak od poljoprivredne proizvodnje.

U ovom kraju u kome  se uglavnom gaji kukuruz, suncokret i pšenica, Mane Ćuruvija  je rešio da vrednim radom, poštenim i predusretljivim odnosom sa poljoprivrednim proizvođačima, opštinu pozicionira na još bolje mesto na mapi uspešnih i to primenjujući jedan uspešan model poslovanja.  Gospodin Ćuruvija  to je i objasnio sledećim rečima:  ”Na Victoria Group gledam kao na pravog strateškog partnera, a ideja mi je da napravim takvu organizaciju koja bi nam omogućila da postanemo Victoria Group u malom, odnosno firmu koja bi način funkcionisanja Viktorije na nivou  Srbiji, preuzela i po istom principu radila u opštini Alibunar.”

Postoje odlični preduslovi da se ovo stremljenje realizuje jer ”Kolonija 68” u ovom trenutku sarađuje sa 50 kooperanata, poljoprivrednih gazdinstava sa površinom od 50 do 80 hektara obradivog zemljišta sa kojima besprekorno funkcioniše i kako Mane Ćuruvija kaže “ na koje mogu da se oslonim jer se u praksi pokazalo da su to naši najverniji kooperanti kojima je osnovni način funkcionisanja – šta uzmem to i razdužim a zatim sve ostalo, po redu. Oni su stabilni, sigurni, pouzdani, znaju svoja zaduženja i rokove razduženja i žele da ulažu u svoj razvoj ”.

Naime, prilikom ugovaranja poljorivredne proizvodnje svojim kooperantima, ”Kolonija 68” je delila sledeći repromaterijal: mineralno đubrivo Feril 9:15:15, azotna đubriva SAN i KAN, ureu, semena kukuruza, seme suncokreta, seme pšenice, pesticide. A prilikom zaduživanja kooperanti su se svi zaduživali finansijski (po principu euro klauzule).

Sa trenutno tri stalno zaposlena radnika firma želi da bude siguran i pouzdan partner kooperantima, a da bi zadovoljstvo bilo veće, firma zaključuje ugovore sa kooperantima koji rade uslužno košenje te ih na taj način dodatno uključuje. „ Kolonija 68 “ DOO ne kupuje svoju mehanizaciju da ne bi pravila „ konkurenciju “ svojim kooperantima„ posebno je naglasio gospodin Ćuruvija.

Bez sumnje Kolonija 68 već jeste odličan servis poljoprivrednim proizvođačima, a s obzirom da je na čelu firme neko ko ima jasnu viziju šta želi da uradi i kako to želi da uradi, uspeh ne može izostati.

Pored tendencije rasta broja kooperanata cilj Kolonije 68 je da u delo sprovedu ideju da se ujedine i povežu plodna zemljišta Alibunara, Seleuša i Ilandže.

Ova tri mesta imaju dosta kvalitetno zemljište solidne površine. To je polupeskovito zemljište koje daje izuzetno dobre prinose. “ Sada je, na primer, po jednom jutru bio prinos od oko 5t po jednom katastarskom jutru što je,  ako konkretno pričamo o pšenici zaista impozantan rod.” rekao je gospodin Ćuruvija.  

„ Kolonija 68 “ DOO poseduje i magacinski prostor od oko 1.400 m2, koji planiraju da prošire u narednom periodu, a sveukupni cilj je “Cilj nam je da rastemo i da se razvijamo, a naravno, to ne možemo sami, a u  Victoria Logistic-u i Victoria Group u celini, vidimo partnera koji nam služi kao uzor i na koga možemo da se oslonimo u finansijskom, edukativnom smislu i koji nam je dostupna podrška u svakom momentu preko svojih terenskih menadžera“ istakao je direktor Ćuruvija dodavši  “Planiramo da vršimo analizu zemljišta takođe uz pomoć Victoria Logistic Agrotim-a jer smatramo da je edukacija neophodna za naše kooperante, a zašto sam izabrao baš Victoria Logistic-u za saradnju, jednonstavno je, zato što smatram da ste najsvestranija kompanija, koja obuhvata sve oblasti poslovanja, koja mi pruža sve neophodne informacije koje su danas najvrednija imovina, savete“.

I na kraju, u Alibunaru je stanje useva odlično, suncokreti su u punoj fazi cvetanja, kukuruz izgleda fantastično i sve je na odličnom nivou na veliko obostrano zadovoljstvo. To je najverovatnije pre svega zbog toga što kako kaže Mane Ćuruvija “poslovanje ne zasnivamo  prvenstveno na ekonomskim rezultatima već na drugarskom timskom odnosu “.

Jasno je da je “Kolonija 68” uspela da zaista spoji duh lepog i korisnog i da u prijateljskoj atmosferi postiže maksimalno zadovoljavajuće poslovne rezultate.

Mi im želimo puno dobrih sezona.

jul 2013