Poverenjem i fleksibilnošću do dugoročnog partnerstva

Zrenjanin se nalazi u središtu Srednjobanatskog okruga, najveći je grad u srpskom delu Banata i  treći po veličini u Vojvodini posle Novog Sada i Subotice. Opštinu Zrenjanin čine 22 naselja na površini od 1.324 km2, od čega je 112.340ha poljoprivredna, a 1.392 ha šumska površina.

Baš u ovom gradu, već više od petnaest godina veoma uspešno posluje porodična firma Produkt DOO. Osnovao ju je otac Danilo Medan, a danas je zajednički uspešno vodi sa sinom Krstom. Produkt DOO zapošljava petnaest radnika. Od ekonomsko-finansijskog kadra, preko kadrova koji su deo stručne službe preduzeća do pomoćnih radnika.

Produkt DOO pokriva površinu od oko 7.000ha, na kojoj se uglavnom radi kooperacija preko mreže od 750 poljoprivrednih proizvođača. Pored Zrenjanina, kako kaže Krsto Medan „pokrivamo i naselja Sečanj, Krajišnik, Melence, Mihajlovo, Aradac, Ečku odnosno Lukićevo. Posedujemo dva silosa u Erkovcu čiji je kapacitet 250 vagona i u Tomaševcu sa kapacitetom od 120 vagona“.  

Preduzeće u Tomaševcu raspolaže i sopstvenim podnim skladištem kapaciteta 250 vagona, a isti slučaj je i u Melencima dok se u Zrenjaninu trenutno gradi silos čiji je završetak planiran za 2014.godinu.

Kvalitetan odnos sa kooperantima Medanima je najbitnija stavka u poslovanju pa je potpuno jasno da baš tako kako i kažu „Svojim kooperantima nudimo sav, za poljoprivrednu proizvodnju, potreban repromaterijal u vidu mineralnih đubriva, semena, pesticida, a pružamo im i stručnu pomoć u  vidu obilaska njihovih parcela, gde utvrđujemo trenutno stanje i dajemo savete šta je to što treba uraditi kako bi prinosi tj. stanje useva bili još bolji“, i dodaje da „u našem preduzeću imamo zaposlenog zaštitara i ratara, a pored njih važne informacije kooperanti dobijaju i od predstavnika različitih kompanija“.

Preduzeće se bavi otkupom pšenice sa površine od 3.000ha, kukuruza sa 2.500ha i suncokreta sa 1.500ha dok im se sopstvena proizvodnja odvija na 250ha (oko 100ha je ječam, 70ha pšenica i 80ha kukuruz).

„Setva pšenice je završena i možemo reći da je ovogodišnja posejana količina pšenice jednaka posejanoj količini pšenice od prošle godine. Videćemo kakva će biti situacija sa suncokretom. Neki proizvođači su bili nezadovoljni ovogodišnjom cenom i planiraju da seju manje suncokreta, ali mi smatramo da to smanjenje neće biti veće od 20% u odnosu na setvu suncokreta prethodne godine“ kaže mlađi Medan dodajući da je mineralnog đubriva bilo malo upotrebljeno ove jeseni, te da će se azotno đubrivo na proleće više koristiti, ali azotna đubriva ne povećavaju prinos.

Realno sagledavajući trenutnu, ali i sveobuhvatnu situaciju Krsto je posebno istakao „Smatramo da je zarada i ove godine dobra, bez obzira na sve priče. Poljoprivreda je isplatljiva i sa ovim cenama, a svakako da se u poljoprivredi ne posmatra samo jedna godina nego se radi ponder na bazi pet proteklih godina“.

Da je Produkt DOO prava porodična firma vidi se i iz toga da joj posebnu logističku podršku  pruža prevoznička firma koju vodi Krstin brat, Miroslav Medan. Prevoznička firma poseduje četiri kamiona koja vrše interni transport, što omogućava lako izvlačenje i prevoz robe iz silosa, inače nedovoljnih kapaciteta za sve potrebe preduzeća.

Iako ima puno faktora koji utiču da jedno preduzeće poput ovog bude uspešno, kako kažu otac i sin Medan, ljudski faktor je i dalje presudan. Iz tog raloga obojica posebno podvlače da su veoma zadovoljni saradnjom sa kooperantima, ali i sa kompanijom Victoria Group koja je tu od samih početaka.

„Victoria Group je naš partner još od osnivanja, sa njom imamo izgrađen poslovan odnos pun poverenja“ kažu otac i sin jednoglasno i dodaju „Vaša stručna služba je radila analize zemljišta na našem regionu, svi kooperanti su otvoreni za edukaciju i prijem saveta. Naravno, prostora za proširivanje saradnje uvek ima. Mi očekujemo fleksibilnost i kontinuiranost poslovanja sa Vašom kompanijom, koja je svakako lider kada je poljoprivreda u pitanju.“

Koliko je bitan kvalitet partnerske komunikacije možemo da vidimo kroz primer odnosa naše kompanije i preduzeća Produkt doo čiji osnivači smatraju da  je potrebno otvoriti još neka otkupna mesta, kao i da „vršite otkup svih roba i da ponudite dobre otkupne uslove“ dodaje Krsta i završava rečima koje su Agrotimu Victoria Group-e posebno bitne “Drago nam je što ste baš našu firmu izabrali da predstavite u Vašem biltenu kao primer dobre prakse. Nadamo se još boljoj i uspešnijoj saradnji u budućnosti, a Vašem biltenu želimo još veći tiraž, zaključuje uz osmeh Krsto Medan.“

novembar 2013