Porodična zadruga sa velikim planovima

Poznato je da je zemlja u ataru Turije sa visokim sadržajem humusa, kvalitetna i plodna. Baš kao ta zemlja, kvalitetna je i saradnja zemljoradničke zadruge Tera Nova iz Turije, koju vodi direktor Marko Tatić, i kompanije Victoria Logistic. „Ova saradnja traje još od samog osnivanja zadruge, odnosno od 2002.godine”, kako kaže Nevena Tatić, jedna od osnivača ove zadruge, i dodaje: “Obostrano zadovoljstvo je ono što je najvažnije u našem poslovnom odnosu. Naša zadruga je porodična, familijarna zadruga koja posluje sa svega tridesetak kooperanata koji poseduju pojedinačno 5 do 30ha zemlje, a za koje možemo slobodno reći i da su naši lični prijatelji. Zadruga zapošljava 10 ljudi i poseduje određenu, manju površinu zemlje, dok većinu uzima u zakup putem licitacija”.

“Ono što je problem prilikom uzimanja zemlje u zakup je aktuelni zakon koji dozvoljava samo licima koja imaju prebivalište u Srbobranu da, na primer, licitiraju zemlju u Srbobranskom ataru, koji je inače površine oko 5.000ha. Smatramo da bi trebalo da imamo pravo i mi iz Turije da licitiramo tu zemlju, jer tu živimo, plaćamo porez. Ukoliko bismo imali pravo da zakupimo više zemlje, sigurno bismo to uradili jer nam mehanizacija koju posedujemo daje objektivne mogućnosti za tako nešto. Trenutno nam se 2/3 poslovanja odvija u Turijskom, a 1/3 Srbobranskom ataru. Što se setvene strukture tiče, najčešće sejemo na po trećini zemljišta soju, kukuruz i šećernu repu. Pšenicu sejemo na vrlo maloj površini, a za setvu suncokreta se takođe opredelimo u zavisnosti od toga kakva je godina. Kolika će to površina zemljišta biti zavisi od zemljišta koje ćemo pored svog izlicitirati. Ove godine je to oko 500ha zemljišta. U ovom kraju je zemlja izuzetno plodna, dobrog kvaliteta, pa je samim tim i potražnja za njom jako velika, a takođe sve više ljudi odlučuje da se bavi poljoprivredom. Za šećernu repu smo se opredelili jer nam se pokazala kao najisplatljivija kultura, a posedujemo i holmer koji nam svakako ubrzava i olakšava rad. Svojim kooperantima obezbeđujemo kompletni repromaterijal. Pored toga pružamo im i usluge kombajniranja i setve po potrebi. Posedujemo vagu, pa poljoprivredni proizvođači mogu direktno iz atara doći, mi vršimo analize, primamo robu koja se skladišti u hangaru dok ne dođu vozila određene kompanije“, dodaje Nevena.

„Trudimo se da svake godine napredujemo i  dalje investiramo u poslovanje zadruge. Trenutno nam je aktuelan projekat navodnjavanja, bušimo bunare i uvođenjem navodnjavanja želimo da počnemo da se bavimo i poljoprivrednim kulturama. Ove godine ćemo početi sa gajenjem kukurza i luka, pa ćemo videti za dalje, a težimo naravno i da povećamo površine koje obrađujemo. Ako govorimo o dugoročnim planovima, onda svakako treba da spomenemo plan izgradnje skladišnih kapaciteta, pošto sada posedujemo samo protočna skladišta. Svoje poslovanje zasnivamo na primeni svih agrotehničkih mera. Možemo reći da je analiza zemljišta mera koja je vrlo uobičajena, koja se podrazumeva i koju poljoprivredni proizvođači rado primenjuju. Po rezultatima analiza, određujemo koja mineralna hraniva ćemo primeniti. Samo temeljnim saznanjem o kvalitetu i potrebama zemljišta možemo doneti prave odluke i očekivati veći prinos po jedinici površine.“

„Što se tiče saradnje sa kompanijom Victoria Logistic, ona čini 60% našeg ukupnog poslovanja, a vidovi saradnje su omogućavanje dobre, blagovremene nabavke repromaterijala, otkup soje sa punom logističkom podrškom, kao i korektan, poslovan odnos koji doprinosi obostranom zadovoljstvu“, kaže Nevena na kraju razgovora sa verom da će ova saradnja još dugo opstati.

april 2014