Prva parcela soje u Sremu

U partnerskoj firmi "Sremkoop MJM" iz Sremske Mitrovice razgovarali smo sa njenim vlasnikom, gospodinom Milenkom Jovelićem.

Kada je osnovana firma Sremkoop MJM?

Supruga i ja smo pre 25 godina počeli da se bavimo poljoprivredom, kada sam nasledio  25-30 jutara od oca i dede. Pošto je to bilo malo zemlje koju smo brzo obrađivali želeli smo da još nešto radimo, pa smo osnovali 1989. godine STR stočne hrane, a 1992.godine smo osnovali firmu Sremkoop MJM koja i danas postoji.

Koju površinu zemljišta obrađujete i koje kulture gajite?

Sada obrađujemo oko 100ha. Ta površina se povećava do 200ha zavisno od godine, ono što ne menjamo to su 4 kulture soja, pšenica, šećerna repa i kukuruz koje su uglavnom podjednako zastupljene.  U kooperaciji radimo još soju na 200-300ha na teritoriji Kuzmin, Laćarak, Martinci. Raspolažemo sa adekvatnom mehanizacijom: 3 traktora, sejačica, kamion sa prikolicama, plugovi-prevrtači, kombajn repni i žitni...

Vaša firma je pionir na više frontova, od primene novih sistema obrade zemljišta, praćenja sledljivosti ali ste i pionir u proizvodnji soje na ovoj teritoriji. Odakle Vam ideja i hrabrost da počnete proizvodnju soje?

Ranije smo gajili samo pšenicu, kukuruz, šećernu repu, rešio sam da „eksperimentišem“ i probam nešto novo. Prva parcela soje koja je bila zasejana u ovom kraju je bila moja parcela, kada ljudi još nisu znali ni kako soja izgleda, a kamoli kako se gaji dok je danas soja zasejana u Sremu na površini oko 25.000ha. Kod proizvodnje soje, ono što je sigurno je kupac, što se ne može reći za kukuruz i pšenicu. Naša zadruga, svake godine, preda svako zrno soje fabrici Sojaprotein koja je članica Victoria Group. To je saradnja koja traje više od 20 godina. Oko 40-50% soje se razmenjuje za sojinu sačma, jer se proizvođači bave stočarstvom, a ostala količina se prodaje za novac.

Otvoreni ste za saradnju i edukaciju. Kakva je Vaša saradnja sa stručnim timom Victoria Logistic?

Tako je, želim da se usavršavam, proširujem svoja znanja, da čujem kakve su novine u poljoprivredi. Rado posećujem prezentacije o novim načinima obrade zemljišta, setve, mehanizacijama, a i organizujem ih. Ove godine od  poljoprivredne stručne sluzbe iz Sremske Mitrovice, koja je zadužena za naš okrug, dobili smo knjigu polja tj. knjigu biljne proizvodnje u kojoj su obeležene sve naše parcele i rad na njima. Novi zakoni i zahtevi koji se postavljaju za poljoprivredne proizvođače zbog ulaska u EU, nameću potrebu vođenja knjige polja.  Ja ću se naravno truditi da to sve ispoštujem i ujedno prenesem na ljude u mom okruženju  koji će takođe hteti i morati isto da urade.

Da li ste radili analizu zemljišta?

Analizu zemljišta sam radio ove godine i poslušao sam savete Agrotima. Fertil je fabrika u sastavu Victoria Group i primenjivao sam njihovo mineralno đubrivo. Đubrivo ne bacamo, nego ga primenjujemo. Na primer, ranije smo primenjivali đubrivo 15:15:15, a ove godine Fertilovu naturu 24 odnosno 5:24:16, jer je bilo kalijuma u delu gde su moje njive  u suvišku, a fosfora je nedostajalo.

Šta mislite o biltenu „Za našu zemlju“ i o Call centru Agrotima?

Bilten dobijam i čitam redovno. U njemu se zaista mogu pronaći najaktuelnije teme, problemi, saveti šta treba uraditi, jednom rečju sve što poljoprivredniku treba. Mislim da časopis treba da dođe do svakog pojedinačnog poljoprivrednog proizvođača, jer se danas mladi sve češće odlučuju da ostanu na selu, da se bave poljoprivredom, a sa druge strane željni su znanja. Call centar nisam koristio jer imam svakodnevni direktan kontakt sa ljudima iz Victoria Agrotima, ali svakako da je call centar koristan i treba da se koristi.

Kakvi su Vam planovi za budućnost?

Smatram da se od poljoprivrede može živeti. Da ne treba preterivati sa površinom koja se obrađuje. Površina od 100-200ha koju obrađujem je sasvim dovoljna. Možda ponovo počnem da se bavim stočarstvom, s obzirom da mi je sin odrastao i da mi rado pomaže. Moja računica je da 1 jutro zemlje zahteva 1 dan posla. 300jutara, 300 dana posla i može čovek da ima onoliko koliko mu je potrebno.

januar 2014