Do boljih rezultata uz pomoć edukacije

Zemljoradnička zadruga Agro-zrno iz Perleza osnovana je 2006. godine, a već 2007. godine počela je saradnju sa kompanijom Victoria Logistic i ugovaranje poljoprivredne proizvodnje. Poslovanje je prošireno 2011. godine otvaranjem prodavnice stočne hrane i poljoprivrednih apoteka u Perlezu i u Farkaždinu, gde se snabdeva 300 kooperanata Agro-zrna. Osnovna delatnost zadruge je proizvodnja ratarskih kultura - pšenice, suncokreta i kukuruza, dok se samo mali broj kooperanata odlučio za bavljenje povrtarstvom, odnosno plasteničkom proizvodnjom.

O poslovanju zadruge  razgovarali smo sa direktorem, Goranom Stajićem. „Prosečna površina zemlje koju naši kooperanti poseduju je 50 jutara. Sama zadruga ima malo zemlje u svom vlasništvu, dok je veliki deo državna zemlja koju uzimamo u zakup. Ukupno, zadruga sa svojim kooperantima obrađuje oko 3500 ha zemlje, što je značajno u odnosu na ukupan atar sela Perlez od oko 12.000 ha. Zadruga poseduje otkupno mesto u Perlezu kapaciteta do 3000t robe i podno skladište sa 4 nivoa. Otvorili smo i otkupno mesto u Farkaždinu, sa novom prošlogodišnjom kamionskom vagom od 50t. Ne vršimo ratarske usluge, jer su naši kooperanti dobro opremljeni poljoprivrednom mehanizacijom. Ali ono što im nudimo je edukacija, znanje i savete koje dobijaju od zaštitara i poljoprivrednih tehničara koji daju preporuke za pravilno korišćenje mineralnog đubriva i pesticida. Zadruga ima ukupno zaposlenih 8 radnika.“

Agro-zrno je zadruga koja želi da, i pored toga što je kako kažu „mala“, nastavi uspešno da posluje. S toga im je cilj da zemljište koje obrađuju maksimalno iskoriste, povećaju prinose uz navodnjavanje i druge agrotehničke mere. A petogodišnji plan investicija obuhvata, pre svega, povećanje skladišnih kapaciteta izgradnjom skladišta ili podnog silosa u Farkaždinu, što će ipak direktno biti zavisno od finansijske situacije zadruge.

Gospodin Stajić istakao je i stalnu, dugogodišnju saradnju sa kompanijom Victoria Logistic od osnivanja zadruge do danas. „To je saradnja koja nam puno znači, na koju se možemo uvek osloniti, koja se zasniva na uzajamnom poverenju, uvažavanju, poštovanju i održavanju svake reči koja se dogovori. Victoria Logistic nam prodaje mineralno đubrivo, pesticide, semena, a kupuje od nas gotove proizvode. Takođe, njena pomoć, kao što je bila prilikom kupovine vage prošle godine, koju ćemo otplatiti kroz repromaterijal potpuno beskamatno, pomaže nam da stalno unapređujemo svoje poslovanje. Verujemo da će ta saradnja u budućnosti biti još bolja i veća. Prostor za unapređenje vidimo u jako bitnim oblastima, a to su analiza zemljišta i sledljivost u poljoprivredi. Većina naših kooperanata, nažalost, nije radila analizu zemljišta niti vodi knjigu polja, zbog čega prave različite greške. Na primer, naše zemljište je bogato kalijumom, a oni na njemu i dalje primenjuju mineralno đubrivo sa kalijumom zbog čega se javlja suvišak kalijuma u zemlji, a kao posledica prinosi su lošiji. Nezadovoljstvo poljoprivrednih proizvođača je tada prisutno, a uz sve to tu je i činjnica sa se ovakvim radom pogoršava kvalitet zemljišta za narednu setvu.“

„Mi smo zainteresovani za organizaciju prezentacija Agrotima, na kojoj bi im edukacijom ukazali na moguće greške i propuste, kao i načine kako da ih isprave i da im poljoprivredna proizvodnja u narednim godinama bude visoko akumulativna. Ne možemo se pohvaliti korišćenjem interneta, ali zato se svakog meseca traži broj više biltena „Za našu zemlju“. Call centar Agrotima je vrlo praktičan jer i kada mi kao zadruga ne možemo odmah da im damo neki savet, mogu ga vrlo brzo i lako, i potpuno besplatno dobiti putem call centra koji je svakodnevno dostupan.“

maj 2014