Najbolje za kooperante

Teritorija opštine Novi Kneževac zahvata krajnji severoistočni deo AP Vojvodine i najseverniji deo Banata. Severnu granicu opštinske teritorije čini deo državne granice prema Mađarskoj. Novokneževačka opština se prema jugu graniči sa čokanskom opštinom, prema istoku, izlazi na državnu granicu prema Rumuniji, a zapadna granica je prirodna i nju čini deo toka reke Tise koja razdvaja teritorije opština Novi Kneževac i Kanjiža. Novokneževački atar obuhvata 22.000ha ukupne (obradive i neobradive) površine zemljišta, od čega je oko 10.000ha u vlasništvu države.

Bis Agro DOO Novi Kneževac putem svojih kooperanata, kojih broji preko 600,  pokriva oko 9.000ha površine. Kooperanti su uglavnom iz Novog Kneževca, ali ih ima i iz Đale, Banatskog Aranđelova, Srpskog Krstura, Malog Iđoša. Kako se iz godine u godinu broj kooperanata koji sarađuju sa Bis Agro DOO povećava, a postojeći kooperanti “rastu” i šire svoje posede ova površina se svake godine uvećava.

Osnivači ovog preduzeća su Milan Bigović, ekonomista po struci i Slobodan Stojanović, agronom. O zajedničkim počecima Slobodan kaže:

„Posle zajedničkog rada u jednoj zemljoradničkoj zadruzi, Milan i ja, smo 2004. godine rešili da se u ovom poslu oprobamo i privatno, udružili smo snage i osnovali ortačku radnju Bis. Naziv Bis potiče od inicijala naših prezimena, Bigović i Stojanović. Te 2004. godine nismo ni slutili da ćemo zbog obima posla koji je rastao iz godine u godinu, morati promeniti organizacionu formu 2009. godine kada smo osnovali Bis Agro kao DOO, a zatvorili ortačko društvo. Naše preduzeće danas zapošljava 10 radnika. 5 radnika radi u komercijali, dok drugih 5 radnika čini proizvodni sektor za naše potrebe. Posedujemo i veliki salaš površine 3ha, hangar površine 2.400 kvadrata, a zakupljujemo još 5.000m2 magacinskog prostora za zrnastu i paletiranu robu, vagu i svu potrebnu mehanizaciju, protočna skladišta. Otkup vršimo pored našeg otkupnog mesta u Novom Kenževcu i u zakupu u Đali, Banatskom Aranđelovu i Malom Iđošu.” 

„U toku godine prometujemo oko 16.000 tona pšenice, 7.000 tona suncokreta, 12.000 tona kukuruza, 250 tona đubriva, takođe semena suncokreta i kukuruza. Što se semena pšenice tiče, proizvođači sami zapraše i čuvaju pšenicu. Radimo i otkup ječma, soje, uljane repice i kultura specifičnih za ovaj kraj-industrijske paprike i semenskog luka. Ove godine, nismo mnogo radili promet pesticida zato što su hemijske kuće tražile da se ispune određeni uslovi, pa su uglavnom proizvođači sami nabavljali pesticide za svoje potrebe. Ukupni naš prihod zavisi od cene i prinosa odnosno količine robe koju otkupimo i prodamo. 20% naših kooperanata čini 80% prometa. To su veći poljoprivredni proizvođači koji ostvaruju pravo na povoljniji repromaterijal, bolju cenu u toku otkupa. Deo marže uvek prenosimo na naše kooperante, dajemo im avanse, garancije za mehanizaciju i zakup državne zemlje. Tako im pomažemo i finansijski pa ne moraju da se zadužuju i daju hipoteke bankama.“ kaže Milan dodajući  da su kooperanti sa kojima sarađuju mladi, obrazovani, informisani, da znaju šta žele kao i da rado prihvataju inovacije. To se moglo najbolje videti na primeru analize zemljišta kojom se lako i tačno utvrdi šta je potrebno zemlji i koju  su neki počeli da rade i na jesen i na proleće i to za sve kulture koje gaje.

Inače, Bis Agro doo u zimskom periodu organizuje 8 do 9 puta seminare, prezentacije sa hemijskim kućama, semenarima, osiguravajućim društvima. To kooperantima mnogo znači jer dobijaju nove informacije i edukuju se.

“Postoji i udruženje paora koji sa nama pregovaraju štiteći interese kooperanata, svojih članova. Sve u svemu, veoma smo zadovoljni saradnjom sa našim kooperantima. Lojalni su, ispunjavaju svoje obaveze, a mi se trudimo da oni budu zadovoljni saradnjom sa nama. Moramo da im obezbedimo isto što im nude i drugi ali pod povoljnijim uslovima. Posebno bih izdvojio uspešnu saradnju sa kompanijom Victoria Group, jer zahvaljujući toj saradnji poljoprivredni proizvođači dobijaju priliku da se razvijaju, napreduju i rastu. Victoira Group nam je siguran i pouzdan partner kome su sirovine potrebne svake godine i postoji dosta prostora da se poveća naša saradnja. Moramo da istaknemo da je pravi predstavnik Vaše kompanije naš i Vaš menadžer Stanko Šibul. Izuzetno smo zadovoljni saradnjom sa njim.’’, rekao je Slobodan pred sam kraj našeg razgovora. „Da bi sa Vama i dalje sarađivali potrebno je da budete najjeftiniji, sa najboljim repromaterijalom i da redovno plaćate, što čini posebnu sigurnost koja je nama potrebna za dalju saradnju“, kažu kroz smeh naši sagovornici, Milan i Slobodan.

oktobar 2013