Pouzdan partner za uspešnu proizvodnju

Olimpik Geošev DOO iz Opova, čiji je direktor Jovica Geošev, spada među najuspešnije partnere kompanije Victoria Logistic u 2013. godini. Zbog čega su toliko uspešni i koji je njihov savet za uspeh?

Firma Olimpik Geošev DOO osnovana je 1998. godine. Uspeh ovog preduzeća je saradnja sa oko 200 kooperanata, koji na preko 300ha gaje kukuruz, suncokret, pšenicu. U poljoprivrednoj proizvodnji kooperanti se u velikoj meri mogu osloniti na pomoć Olimpik Geoševa koji za svoje kooperante obezbeđuje seme, pesticide, mineralna đubriva.

„U poslovanju je jako važno da imate partnera kome možete da verujete. Mi se trudimo da naši kooperanti veruju nama, da to poverenje opravdamo i da im pružimo sigurnost. To isto potvrđuje i naš odnos sa Victoria Grupom. Naime, mi sarađujemo od 2004.godine i za svih ovih 10 godina, imali smo potpunu sigurnost, poverenje u toj saradnji što nam je jako puno značilo da unapredimo svoje poslovanje. Victoria Group nam je 2006. godine odobrila beskamatni kredit sa rokom otplate od 5 godina za potrebe izgradnje silosa. Mi smo kredit u roku, redovno vratili, a ta pomoć nam je bila osnova za proširenje naših kapaciteta, odnosno poslovanja. Pored obezbeđivanja repromaterijala, vršimo i prijem i otkup žitarica, suncokreta u svoje silose kapaciteta 2500 tona. Pružamo i usluge kombajniranja, analize zemljišta, odnosno jednim imenom sve usluge „od setve do žetve“. Prezentacije na temu analize zemljišta smo organizovali u saradnji takođe sa timom Victoria Logistic, koje su doprinele boljem informisanju i edukaciji poljoprivrednih proizvođača da mineralno đubrivo ne bacaju, nego da ga pravilno i pametno koriste. Mineralno đubrivo Fertil se pokazalo vrlo efikasno na ovom području. Kooperantima pružamo i usluge transporta sa svoja dva kamiona“ - kaže Jovica Geošev.

Olimpik Geošev je pravi primer dobre prakse - oni su još 2004. godine krenuli sa analizom zemljišta i dokazali da primenom kvalitetnog đubriva mogu postići dobre rezultate, mogu postići napredak, a njihova vizija uspeha obuhvata i kooperante koji mogu zaista na svojim parcelama u potpunosti da primenjuju tehnologiju koju stručna služba Victoria Logistic preporučuje. Danas u poljoprivredi nije teško doći do dobrih rezultata samo ako poštujemo i primenjujemo agrotehničke mere i tehnologiju koja je jednaka  tehnologiji koja se koristi u Evropi. Olimpik Geošev je, kada su svi govorili da suncokret ne može da da visoke rezultate imali na svojim parcelama prinos od 4,9 t/ha.

„U budućnosti vidimo nastavak saradnje sa Victoria Logistic na obostrano zadovoljstvo. Naš odnos je pun poverenja, sigurnosti i uspešne saradnje. Uvereni smo da će se ova decenijska saradnja nastaviti još dosta decenija“ - završava razgovor gospodin Geošev.

mart 2014