Stručnost, ulaganja i partnerstvo koje traje su siguran put do uspeha

Poljoprivredno Turistički Kombinat Panonija iz Panonije čiji je generalni direktor Igor Ivanišević je jedan od dugogodišnjih partnera Victoria Logistic. PTK Panonija posluje u okviru holdinga industrije mesa “TOPOLA” iz Bačke Topole, a na osnovu agrarne reforme iz 1947. godine, osnovana je na posedima bivših veleposednika.

Upravna zgrada je bila u velelepnom zdanju Kaštel. Od 1958. godine postaje Poljoprivredno Dobro Panonija i tada počinje da doživljava pravi razvoj i ekspanziju. Pored poljoprivrede, turizam postaje jedna od vodećih grana pa je pridev turizam ušao i u ime firme Poljoprivredno Turistički Kombinat (PTK) PANONIJA što je i danas slučaj. Nakon procesom privatizacije iz 2004. kompanija posluje u okviru Industrije Mesa TOPOLA Bačka Topola. “Prilikom privatizacije PTK Panonija je bila u teškoj situaciji po pitanju dugovanja, stočni fond je tada bio  desetkovan , sa lošim proizvodnim rezultatima na njivama i uopšte gledano. U godinama nakon privatizacije, situacija se polako popravljala i sada se možemo pohvaliti visokim nivoom proizvodnje. Ova godina je godina od koje očekujemo da bude uspešna proizvodna godina”, ističe direktor Ivanišević.

 U kompaniji je zaposleno 178 radnika koji su visoko kvalifikovani za poslove koje obavljaju, od čega 60% zaposlenih radi na farmi. “Stručnost je neophodna za uspešno poslovanje”, ponosno ističe direktor Igor koji potvrđuje izrečeno i svojom sopstvenom magistarskom diplomom.

“Glavna delatnost firme je stočarstvo. IM TOPOLA je videla sirovinsku bazu za svoje proizvode u našoj farmi svinja. U farmu su uložena velika sredstva koja se polako vraćaju, jer se povećao broj tovljenika koji se isporučuju IM TOPOLI, a kasnije se vrši distribucija širom Srbije. Samo mali broj proizvoda se plasira u inostranstvo  jer je Srbija tržište koje generalno teško može da snabdeva velika svetska tržišta”, kaže Igor.

PTK Panonija se bavi i ratarskom proizvodnjom. Obrađuje se 2.200 ha, 60% od ukupnih površina  podređeno je kukuruzu, a na  ostalim površinama, na osnovu poštovanja plodoreda, zastupljene  su uljane kulture: soja i suncokret i strnine. “Koliko se ozbiljno prilazi svakom poslu dokazuje i to da nam je kompletan vozni park JOHN DEERE pa smo u mogućnosti da uradimo sve agrotehničke mere u optimalnom roku”, posebno ističe Igor Ivanišević.

Ova uspešna firma bavi se i voćarstvom. Na površini od 7ha gaje se kajsije, a na površini od 6ha kruške. Iako su bili poznati po proizvodnji rakije Panonks, sada prodaju samo sveže voće.

U svom posedu PTK Panonija ima i mešaonu stočne hrane tako da svu hranu za farmu svinja proizvode sami. Trenutni kapacitet je 20.000 životinja različitih kategorija, a godišnja isporuka tovljenika je od 25 do 27.000. Farma ima čak i veći kapacitet pa i  tendenciju rasta isporuke tovljenika za narednu godinu. Ovo je posebno bitno budući da IM TOPOLA tako ima potpuno zatvoren krug proizvodnje, od proizvodnje hrane za tovljenike, proizvodnje samih tovljenika pa do proizvodnje gotovih prehrambenih proizvoda. Na taj način, ne zaviseći od drugih, svojim kupcima, u pravom smislu reči može garantovati kvalitet svakog svog proizvoda.

Još jedan deo poslovanja vredan posebnog isticanja jeste Fabrika stočne hrane koja je opremljena za proizvodnju svih vrsta koncentrata, i to kako u rinfuznom, tako i u uvrećanom stanju. Kapacitet FSH je 15 t/h. Fabrika stočne hrane poseduje toster, uredjaj za tostiranje sojinog zrna tako da se tostiranjem dobija punomasno sojino brašno. Inače, u okviru FSH nalazi se sušara za sušenje žitarica kao i skladišni prostor kapaciteta 9000t.

“Da bismo očekivali uspeh i dobre rezultate u poslovanju moramo i da ulažemo. Ove godine smo investirali u sistem za navodnjavanje 420 ha, uzeta je nova oprema, prošireni su kapaciteti. Problem je što imamo malu količinu vode u odnosu na naše potrebe“, objašnjava Igor i dodaje daje primera radi, poznate 2012. godine, “kada  smo imali maximum navodnjavanja, dešavalo se da u julu moramo da prekinemo navodnjavanje nekih kultura zbog nedostatka vode. Taj problem ćemo probati da rešimo kopanjem bunara“.

Što se ostalih investicija tiče kažu da su do sada najveće investicije urađene na samoj farmi posebno u smislu podizanja kvaliteta tovljenika i kvantiteta, odnosno proizvodnih rezultata. “Cilj je da se uginuće smanji na minimum, da se poveća leglo, broj tovljenika. Prošle godine je završena za nas vrlo značajna investicija impelmentacije sistema grejanja na biomasu “, ističe Igor i posebno naglašava da je “za naše poslovanje pored stručnosti ljudi, proizvodnih kapaciteta, ulaganja, neophodan kvalitet. Iz tog razloga smo uveli ISCC standard, standard od polja do farme, odnosno od farme do industrije mesa. Na taj način Industrija mesa ima proizvod vrhunskog kvaliteta“.

“Primena standarda i sledljivosti je jako važna za našu kompaniju, a svakako i za Srbiju. Mi nismo imali problema prilikom uvođenja ISCC standarda za uljanu repicu  jer smo imali svu potrebnu dokumentaciju. Mi smo za svoje potrebe redovno svake godine pripremali određenu dokumentaciju što nam je sad dobro došlo i sve smo već imali sve spremno. Tako da smo mi sam proces standardizacije relativno lako odradili, što bi bilo isto i za ostale kulture. Na ovaj način svi dokumenti su uvek i svima dostupni“, kaže Igor.

“Pomenuo bih još jednom i turizam, koji je doživeo veliku ekspanziju 1970-tih godina kada smo bili poznati i daleko van granica naše zemlje. Međutim, turizam je delio sudbinu celog preduzeća. Godine koje su za nama nisu bile dobre za turizam. Ulaganja su bila minimalna, ali se ni takva nisu vraćala. Sada se ponovo stiču uslovi da se ovoj oazi mira i tišine vrati stari sjaj “, dodaje Igor. Kako kaže u to se ulažu veliki napori i velika sredstva.

U sklopu kompanije PTK Panonija nalazi se i Hotel Biser na Panoniji i Vila Panonija u Vrnjačkoj Banji. Po potrebi, u sezoni, PTK Panonija zaposli dodatnih 20 radnika u Vrnjačkoj Banji. Posebno su nam pomenuli i lepu saradnju sa fudbalerima i košarkašima koji često održavaju svoje sportske pripreme kod njih u školama u prirodi, kampovima izviđača, a kako i ne bi kada jezero, igrališta za decu i šuma,  predstavljaju idealno mesto za rekreaciju, odmor i uživanje.

Za kraj je kako kaže ostavio najbolje, “a to je upravo saradnja sa kompanijom Victoria Logistic. Ona traje i raste iz godine u godinu. Ogleda se najviše u kupovini sačme i ugovaranju poljoprivrede proizvodnje. Radili smo analizu zemljišta sa Vašom stručnom službom, a na osnovu dobijenih rezultata smo pravilno primenili mineralna hraniva. Mnogo nam je značilo to što su se menadžeri iz Stručne službe Agrotima  uvek odazivali na svaki naš poziv i ako ne istog dana, već sutradan su bili na našoj parceli da pomognu oko rešavanja nekog problema, bolesti, nedoumica. Saradnju bih okarakterisao kao partnersku, punu razumevanja sa obe strane, otvorenu za nove oblike saradnje, zasnovanu na poverenju i poštovanju“.

 

avgust 2014