Luka Bačka palanka d.o.o.

Luka Bačka Palanka smeštena je na levoj obali reke Dunav, na 1295. kilometru njegovog toka, u agrarnoj oblasti Južne Bačke. Odlikuje je izuzetna strateška pozicija zahvaljujući vezi sa panevropskim Koridorom 7 (rečno-kanalski sistem Rajna-Majna-Dunav) koji je spaja sa državama od Severnog do Crnog mora. Strateškoj poziciji doprinosi i neposredna blizina magistralnog puta Novi Sad-Sombor-Osijek, blizina autoputa Beograd-Subotica na udaljenosti 45km i Beograd-Zagreb udaljenog 30km, kao i železnički kolosek na samo 5km udaljenosti od luke.

Luka Bačka Palanka bavi se pružanjem lučkih usluga – pretovarom, skladištenjem i prevozom. Deo je AgroPort logističkog centra kojim upravlja Victoria Logistic, takođe članica Victoria Group. Više detalja o uslugama i kapacitetima AgroPort centra možete pogledati u kratkom filmu ovde, a brošuru možete preuzeti sa ovog linka.

Zahvaljujući raspoloživim kapacitetima ova luka ima mogućnost ostvarivanja  pretovara od 500.000 tona godišnje različitih vrsta tereta. Pored toga, omogućava korišćenje infrastrukturnih objekata - operativne obale, sidrišta, zimovnika i skladišta, a pruža i transportne usluge, usluge rada utovarivača i viljuškara.

Luka Bačka Palanka razvila je dodatnu delatnost, koja obuhvata proizvodnju i prodaju građevinskog materijala – prirodnog šljunka, separisanog šljunka, peska i betona standardnih marki, ali i betona prema posebnim zahtevima kupaca.