Pravilna i pravovremena primena herbicida CORUM u soji

Zbog velike količine padavina, a niskih temperatura koje su vladale u prethodnom periodu, na terenu je uočen sporiji rast useva soje ali ne i korova. Stoga je potrebno uraditi herbicidne tretmane u soji kako bi je oslobodili od konkurencije korova za nesmetani rast i razviće.

Najselektivniji, a veoma efikasan u suzbijanju problematičnih korovskih vrsta u soji je herbicid CORUM.

Herbicid CORUM treba koristiti kada se korovi nalaze u uzrastu od 2-3 cm ( od kotiledona do 2 lista) pre svega pepeljuga, ambrozija i štir i to u dvokratnoj primeni sa po pola doze, jer soja sporo raste i treba joj vremena za sklopi redove. Prvi put prskati soju sa 0,9l/ha herbicida CORUM uz obavezni dodatak  0,5 l lepka (okvašivača) DASH i to kada nikne oko 20% korova, bez obzira na fazu porasta soje (ne treba čekati pojavu prve troliske soje).  Drugi tretman u suzbijanju korova, uraditi sa još pola doze herbicida CORUM posle 2-3 nedelje u zavisnosti od vremena i nicanja preostale populacije korova – 0,9 l/ha  CORUM + 0,5 l/ha Dash.

Potrebno je napomenti da herbicid CORUM  odlično suzbija sve problematične korove u usevu soje: abutilon (Abutilon teofrasti), ambroziju (Ambrosia artemisifolia), štir (Amaranthus retroflexus), običnu pepeljugu (Chanopodium album), tatulu (Datura stramonium), kereće grožđe (Solanum nigrum), poljsku gorušicu (Sinapis arvensis) i čičak (Xanthium strumarium).