Pojava plamenjače na suncokretu

 

Na teritoriji regionalnog porognozno izveštajnog centra u Zrenjaninu, usevi suncokreta se nalaze u fazi razvijenih devet i više listova pa sve do početka izduživanja stabljike (BBCH 18 – 30). Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma plamenjače suncokreta (prouzrokovač Plasmopara halstedii). Nestabilno vreme, sa čestim padavinama i povoljnim temperaturama, uticalo je na pojavu primarnih infekcija.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve, i ukoliko se uoče biljke sa simptomima navedenog patogena neophodno je njihovo mehaničko uklanjanje, kako ne bi došlo do sekundarnih infekcija. Hemijske mere kontrole mogu se sprovesti preparatima na bazi aktivne materije Metalaksil M + mankozeb (Ridomil Gold MZ 68 WG, Alijansa) u količini 2,5 kg/ha.

Najvažnija mera kojom se smanjuje rizik od pojave plamenjače je poštovanje plodoreda (najmanje 5 godina), kao i setva tolerantnih hibrida.

Izvor:PIS Vojvodine