Upozorenje o leptirima na dan 21. juna 2019. godine

 

U tekstu u nastavku pročitajte o stanju leptira na klopci od 07. do 21. juna i upozorenju za period od 21. do 30. juna 2019. godine

Agrotis segetum - ozima sovica: Hvataju se pojedinačni primerci. Tretmani protiv usklične podgrizajuće sovice će uspešno suzbiti i gusenice ozime sovice.

Agrotis exclamationis - usklična sovica: Brojnost se smanjila poslednjih par dana! Pošto visoka brojnost nije dugo trajala, ponavljanje zaštite paprike, paradajza, lubenica, duvana koji su rasađeni do 01.juna se preporučuje samo na mestima gde je prethodnih gdina bilo značajnih šteta od podrgizajućih sovica. Zaštita se preporučuje i na kasnije posejanim kukuruzima. Zaštitu ponoviti u periodu od 27-30. juna preparatima Pyrinex 1,5 l/ha ili Savanur 1,5l/ha ili Anthocid 1,5 l/ha ili Decis 0,5 l/ha ili Scatto 0,5 l/ha ili Karate zeon 0,2 l/ha.

Agrotis ipsilon - ipsilon sovica: Zabeleženi pojedinačni primerci. Očekuje se ulov pojedinačnih primeraka. U polju ne treba raditi ništa.

Mamestra brassicae - kupusna sovica: Zabeleženi pojedinačni primerci. Očekuje se ulov pojedinačnih primeraka. U polju ne treba raditi ništa.

Lacanobia oleracea - povrtna sovica: Brojnost je manja od prosečne. Preporučuje se pregled kupusnjača na pisustvo gusenica naredna 2-3 dana. Ukoliko se ustanovi prisustvo gusenica preporučuje se suzbijanje preparatima: Affirm 1,5 kg/ha ili Alverde 1 l/ha ili Coragen 01,15 l/ha ili Ampligo 0,15 l/ha.

Autographa gamma - gama sovica: Hvataju se pojedinačni leptiri. Očekuje se ulov pojedinačnih primeraka. U polju ne treba raditi ništa.

Loxostege sticticalis – metlica: Nije bilo uhvaćenih leptira. Očekuje se ulov pojedinačnih primeraka. U polju ne treba raditi ništa.

Spodoptera exigua - sovica šećerne repe: Nije bilo uhvaćenih leptira. Očekuje se ulov leptira. U polju ne treba raditi ništa.

Helicoverpa armigera - pamukova sovica: Brojnost je veća od uobičajene. Ulov je svakodnevan. Očekuje se dalje povećanje brojnosti. U polju za sada ne treba raditi ništa.

Hyphantria cunea – dudovac:  Zabeleženi su pojedinačni primerci. U toku je masovno piljenje jaja dudovca na orahu, dudu, lešnicima ali i drugim voćnim i ukrasnim biljkama.Preporuka je da se uradi pregled biljaka na prisusstvo gusenica i zapredaka gusenica.Ukoliko se ustanovi prisustvo pojedinačnih zapredaka, preporučuje se ručno uklanjanje pojedinačnih listova u kojima su gusenice grupisane. Ukoliko je prisustvo gusenica masovnije, preporučuje se zaštita preparatima Decis 0,5 l/ha ili Scatto 0,5 l/ha ili Fastak 0,15 l/ha ili Karate zeon 0,2 l/ha.

Ostrinia nubilalis - kukuruzni plamenac: Brojnost je porasla, i u periodu od 08 do 14. juna je bila veća od prosečne. U toku je masovno piljenje jaja kukuruznog plamenca. Preporučuje se pregled kukuruza radi ustanovljavanja brojnosti naseljenih biljaka. U slučaju da se konstatuje prisustvo jaja ili gusenica na više od 40% biljaka u merkantilnom ili 5% na semenskim usevima kukuruza preporučuje se zaštita sa: Coragen 0,15 l/ha ili Ampligo 0,2 l/ha ili Avaunt 0,3 l/ha tokom nekoliko narednih dana.