Stričkov šarenjak na soji

Na svim terenima gajenja soje, usevi soje se nalaze, u zavisnosti od vremena setve, sortimenta, vremenskih uslova, od faze 1-3 troliske do fenofaze gde je počelo cvetanje, a prvi cvetovi su već otvoreni .

Vizuelnim pregledom svih useva soje uočeno je prisustvo larvi stričkovog šarenjaka (Vanessa cardui), koje, ukoliko se masovno pojave, mogu dovesti do potpunog golobrsta useva u vidu manjih ili većih oaza na polju. Pregledom useva soje registrovana su oštećenja od ishrane larvi na  od 5 - 25% biljaka.

Preporuka svim poljoprivrednim proizvođačima je da OBAVEZNO ŠTO PRE pregledaju svoje NJIVE POD SOJOM na prisustvo larvi stričkovog šarenjaka. Ukoliko se registruje brojnost koja ukazuje na golobrst, treba sprovesti hemijske mere zaštite nekim od insekticida na bazi aktivnih materija  hlorpirifos + cipermetrin.