Stanje leptira od 22-30. jula 2019. godine

U tekstu u nastavku pročitajte o stanju leptira na klopci od 13. do 22. jula i upozorenju za period od 22. do 30. jula 2019. godine

Agrotis segetum - ozima sovica: Hvataju se pojedinačni primerci. Očekuje se povećanje brojnosti. U polju ne treba raditi ništa.

Agrotis exclamationis - usklična sovica: Brojnost se povećala. Očekuje se dalje povećanje brojnosti. U polju ne treba raditi ništa.

Agrotis ipsilon - ipsilon sovica: Zabeleženi pojedinačni primerci. Očekuje se ulov pojedinačnih primeraka. U polju ne treba raditi ništa.

Mamestra brassicae - kupusna sovica: Hvatani su pojedinačni primerci. Očekuje se povećanje brojnosti. U polju ne treba raditi ništa.

Lacanobia oleracea - povrtna sovica: Zabeleženi pojedinačni primerci. Očekuje se povećanje brojnosti. U polju ne treba raditi ništa.

Autographa gamma - gama sovica: Brojnost je bila malo viša. Preporučuje se pregled useva paprike i paradajza na prisustvo jaja i gusenica. Šansa da je potrebno vršiti suzbijanje ja mala.Ukoliko se ustanovi prisustvo jaja ili gusenica na više od 5% biljaka, preporuka je da se uradi suzbijanje. Zavisno od vremena berbe, treba odabrati preparat sa dužom ili kraćom karencom : Affirm 3 dana, Avaunt 1 dan, Dicarzol 35 dana, Lannnate 90 14 dana, Proteus 3 dana ili Scatto 3 dana.

Loxostege sticticalis – metlica: Nije bilo uhvaćenih leptira. Očekuje se ulov pojedinačnih primeraka. U polju ne treba raditi ništa.

Spodoptera exigua - sovica šećerne repe: Nije bilo uhvaćenih leptira. Očekuje se ulov leptira. U polju ne treba raditi ništa.

Helicoverpa armigera - pamukova sovica: Brojnost je bila malo viša. Važi ista preporuka kao kod gama sovice!Kukuruz za sada nije ugrožen.

Hyphantria cunea – dudovac: Nije bilo uhvaćenih leptira. Očekuje se ulov pojedinačnih primeraka. U polju ne treba raditi ništa. 

Ostrinia nubilalis - kukuruzni plamenac: Hvataju se pojedinačni leptiri. Očekuje se ulov pojedinačnih primeraka. U polju ne treba raditi ništa.