Stanje leptira od 11. do 19. avgusta 2019. godine

U tekstu u nastavku pročitajte o stanju leptira na klopci od 29. jula do 11. avgusta i upozorenju za period od 11. do 19. avgusta 2019. godine

Agrotis segetum - ozima sovica: Hvataju se pojedinačni primerci. Zaštita protiv usklične sovice, suzbiće i gusenice ozime sovice.

Agrotis exclamationis - usklična sovica: Brojnost je bila visoka, a onda se smanjila. Obzirom na produženu visoku brojnost leptira, preporuka je da se u periodu od 14-16. avgusta u reonima gde je ranije pravila štete, ponovi zaštita krompira i mrkve preparatima Decis 0,5 l/ha ili Karate zeon 0,2 l/ha ili Scatto 0,5 l/ha ukoliko vađenje neće biti urađeno narednih 14 dana.

Agrotis ipsilon - ipsilon sovica: Hvatani su pojedinačni primerci. Očekuje se ulov pojedinačnih primeraka. U polju ne treba raditi ništa.

Mamestra brassicae - kupusna sovica: Brojnost je bila mnogostruko manja od višegodišnjeg proseka. Očekuje se mala brojnost leptira i gusenica. U polju ne treba raditi ništa.

Lacanobia oleracea - povrtna sovica: Brojnost je bila niska. Značajno niža od višegodišnjeg proseka. Očekuje se mala brojnost leptira i gusenica. U polju ne treba raditi ništa.

Autographa gamma - gama sovica: Brojnost je bila niska. Zaštita protiv pamukove sovice, suzbiće i gusenice gama sovice.

Loxostege sticticalis – metlica: Nije bilo uhvaćenih leptira. Ne očekuje se ulov. U polju ne treba raditi ništa.

Spodoptera exigua - sovica šećerne repe: Nije bilo uhvaćenih leptira. Očekuje se ulov leptira sa pojedinačnim primercima. U polju ne treba raditi ništa.

Helicoverpa armigera - pamukova sovica: Brojnost je bila umereno visoka. Preporuka je da se redovno pregledaju usevi paprike, paradajza, boranije, kukuruza i po potrebi uradi zaštita na svakih 5 do 7 dana preparatima Coragen 0,2 l/ha ili Affirm 2,5 kg/ha ili Avaunt 0,25 l/ha ili Ampligo 0,25 l/ha.

Hyphantria cunea – dudovac: Brojnost je bila mala. Mnogostruko manja u odnosu na višegodišnju prosečnu brojnost. Preporuka je da se u periodu od 15.18. avgusta pregledaju zasadi oraha, leske , trešanja, višanja, te ukrasnog drveća i šiblja. Ukoliko se primete pojedinačni zapredci gusenica preporuka je da se isti odsweku i gusenice mehanički unište, Ukoliko je zapredaka puno  u periodu od 18-20. avgusta, preporučuje se suzbijanje gusenica preparatima: Pyrinex 1,0 l/ha ili DEcis 0,3 l/ha ili Fastak 0,1 l/ha ili Karate zeon 0,2 l/ha ili Scatto 0,3 l/ha.

Ostrinia nubilalis - kukuruzni plamenac: Brojnost je bila visoka. Potrebno je nastaviti sa pregledima kukuruza i paprika svakih 5 dana na prisustvo jajnih legala i gusenica Ukoliko se zabeleži prisustvo jajnih legala ili gusenica na  semenskom kukuruzu ili kukuruzu šećercu na više od 10% biljaka, preporuka je da se uradi suzbijanje. U paprici ako se registruje prisustvo jajnih legala na više od 1% biljaka, preporuka je da se uradi zaštita. Preporučuje se da se uradi preparatima: Coragen 0,2 l/ha, Avaunt 0,25 l/ha, Ampligo 0,25 l/ha.