Pojava repičinih pipa na uljanoj repici

Usevi uljane repice se, na najvećem broju parcela u Vojvodini, nalaze u fazi razvoja rozete, dok je na manjem broju parcela u fazi početka porasta stabla. Vizuelnim pregledima useva repice, utvrđeno je prisustvo male repičine pipe (Cethorhynchus pallidactilys) i velike repičine pipe (Ceuthorhynchus napi).

 Velika repičina pipa

U zavisnosti od lokaliteta, faze razvoja uljane repice i blizine prošlogodišnjih njiva sa uljanom repicom, različita je brojnost prisustva štetočina. Trenutno se registruje duplo veća brojnost male repičine pipe u odnosu na veliku repičinu pipu. Najveća je brojnost u regionu Sente, Subotice, Novog Sada i Kikinde.

Prag štetnosti za repičine pipe iznosi 1 imago na 5 biljaka ili 25 imaga na žutim lovnim klopkama za 3-4 uzastopna dana.

Na pojedinim parcelama postignuti su pragovi štetnosti u smislu brojnosti pipa u usevima, ali još uvek nije započeo proces polaganja jaja. Početak polaganja jaja se očekuje ovih dana kada bi trebalo i sprovesti hemijske mere suzbijanja.

Preporuka proizvođačima je da se pregledaju usevi repice radi utvrđivanja brojnosti pipa, i ako je postignut prag štetnosti primeniti registrovane insekticide. 

U zaštiti uljane repice od ovih štetočina važno sprečiti proces polaganja jaja jer velike štete nastaju od samog čina polaganja jaja u stablo i lisne drške a kasnije i od ishrane larvi unutar njih.

Izvor:PIS Vojvodine