Opasnost-grinje na soji!

 Usevi soje se, u zavisnosti od vremena setve i vremenskih uslova na različitim terenima, nalaze od fenofaze cvetanja, preko formiranja mahuna, početka nalivanja i sve do nalivanja mahuna koje su dostigle krajnju veličinu.

Vizuelnim pregledom useva soje na raznim terenima gajenja (Titel, Lok, Kovačica, Velika Greda, Turija, Nadalj, Srbobran…), na pojedinim parcelama je uočeno prisustvo simptoma na listovima soje i ishrane običnog paučinara (Tetranychus urticae).  Na naličju listova su uočene pokretne forme grinja.

 

Prvi simptomi napada grinja se uočavaju na rubnim delovima parcela (uzglavnicama). Ima terena gde su obodni delovi sa već veoma uočljivim i značajnim štetama. Grinje su prisutne na naličju listova gde se ishranjuju sisajući biljne sokove. Usled jačeg napada ove štetočine smanjuje se intenzitet fotosinteze, biljke zaostaju u porastu i formiraju manje i sitnije mahune ili uošte ne formiraju mahune..

 

Kako do žetve soje ima još puno vremena, potrebno je što pre reagovati primenom akaricida, naravno ako ima uočenog prisustva grinja na njivama.

Preporuka svim poljoprivrednim proizvođačima je da obiđu i pregledaju parcele radi utvrđivanja njihovog prisustva. Ukoliko se registruje prisustvo grinja, preporuka je obavezna primena nekog od registrovanih akaricida radi spečavanja daljeg razvoja i širenja grinja:

Vertimec 018 EC (a.m.abamektin) 0,3-0,5 l/ha ili

Orthus 5 SC (fenpiroksimat) 0,05-0,1%.

Tretman sprovesti na uzglavnicama kako bi se zaustavila migracija grinja ka unutrašnjosti useva.

Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim časovima zbog veoma visokih dnevnih temperatura koje vladaju i fotolabilnosti preparata.