Arhiva vesti

24.12.2019
U novom broju izdvajamo tekstove o obeležavanju Svetskog dana zemljišta u Matici srpskoj, o pet godina rada Regionalnog Dunav Soja centra u Novom Sadu, o podsticajima za nove investicije u zadrugarstvu, o đubrenju ozimih strnina i uljane repice i mnogim drugim temama na 44 strane biltena. Preporučujemo i intervju sa dr Miladinom Ševarlićem, redovnim profesorom ekonomike poljoprivrede na
>>