80. broj biltena "Za našu zemlju"

U novom broju i dalje je aktuelna tema zadrugarstva sa informacijom o konkursu za zadruge, a kako smo na pragu setve uljane repice, čitaoce obaveštavamo o hibridima uljane repice, planovima i programima uspešne zaštite iste, kao i o pojavi potencijalnih bolesti i štetočina koje se treba rešiti. Kakvi su svetski trendovi na temu buduće ishrane, kao i to koji su čionioci koji utiču na cenu poljoprivrednih proizvoda u zemlji i svetu možete pročitati u novom broju biltena "Za našu zemlju". 

Naša preporuka je intervju sa dr Subić Jonelom, direktorkom Instituta za ekonomiku poljoprivrede u Beogradu, o značaju digitalizacije u poljoprivrednoj proizvodnji i udruživanju proizvođača.

Celokupni sadržaj novog broja možete pogledati ovde.